De regels van het aanbestedingsrecht zijn in Spanje vrijwel altijd van toepassing als publieke instellingen, zoals gemeenten en provincies, een contract sluiten met private partijen. Wij kennen die regels als geen ander en vertegenwoordigen zowel overheden als private partijen in dit delicate proces, waarbij alle partijen vaak op eieren moeten lopen.

Europees aanbestedingsrecht
Het Spaans aanbestedingsrecht komt voort uit het Europese recht. Om te verzekeren dat de Europese interne markt met haar vrijheid van diensten en goederen daadwerkelijk efficiënt functioneert en lidstaten niet hun eigen diensten en goederen beschermen, is het aanbestedingsrecht in het leven geroepen. Overheidsgeld moet eerlijk en transparant worden besteed; in theorie moet een onderneming uit een andere lidstaat dezelfde mogelijkheden hebben als een onderneming uit het land waar de aanbestedende dienst is gevestigd. Om dat te bewerkstelligen zijn de regels van het aanbestedingsrecht geschreven. Inmiddels is het aanbestedingsrecht ook onder de Europese aanbestedingsdrempel uitgebreid vastgelegd. Dat is te vinden in de Europese Aanbestedingswet uit 2012 en decentrale regelgeving zoals inkoop- een aanbestedingsbeleid.

Advocaat aanbestedingsrecht
Wat kan een advocaat aanbestedingsrecht voor uw onderneming betekenen? In de eerste plaats kunnen onze associatieve advocaten u helpen met vragen die u heeft over de procedure. Het komt regelmatig voor dat er eisen worden gesteld in de aanbesteding, waarvan u vindt dat deze niet redelijk zijn. Natuurlijk is het mogelijk om de aanbestedende dienst te verzoeken om die eisen te wijzigen, maar deze is niet vaak bereid daaraan gehoor te geven. Integendeel. Wij kunnen toetsen of de eis rechtsgeldig is en indien dat niet het geval is, ervoor zorgen dat de eis vervalt. Daarnaast procederen wij veel in aanbestedingszaken. Als uw inschrijving ten onrechte ongeldig is verklaard of de nummer één de aanbesteding ten onrechte heeft gewonnen, kunnen wij de zaak in een kort geding aanhangig maken. Spaanse gemeentes en andere overheden staan onze aanbestedingsrecht advocaten regelmatig bij voorafgaande aan de publicatie van een aanbestedingsprocedure. Wij controleren dan of alle eisen rechtsgeldig zijn en of de gekozen procedure juist is. Maar het zwaartepunt van deze werkzaamheden ligt doorgaans na de aanbesteding. Het komt geregeld voor dat partijen het oneens zijn met de uitkomst en een procedure opstarten. U kunt bij ons terecht voor advies.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden met betrekking tot Spaans aanbestedingsrecht? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over aanbestedingsrecht