Hoe werkt het compleet pakket?

1. Bezichtiging en waardebepaling
Het zoeken van uw droomhuis doet u gewoon zelf. Zodra u een huis heeft gevonden dat voldoet aan uw wensen is het tijd om te gaan bezichtigen. De eerste bezichtiging doet u bij elke woning gewoon zelf. Uiteraard voorzien wij u van de ‘Dos and don’ts’ tijdens de bezichtiging, zodat u beslagen ten ijs komt. Bent u na de eerste bezichtiging nog steeds enthousiast? Dan vragen wij, voor maximaal drie woningen, de kadastrale waarde op bij het vastgoedregister, zodat u en wij weten of de gestelde vraagprijs reëel is of gewoon veel te hoog… of te laag. Tevens voeren wij ter plaatse een waardebepaling uit, zodat wij ook de marktwaarde weten. Aan de hand van de kadastrale- en de marktwaarde kunnen wij u goed adviseren omtrent een eventueel bod en een voorzichtige indicatie uitspreken omtrent de te verwachten koopprijs.
2. Bouwkundige controle
Om zeker te weten dat uw toekomstige droomwoning geen nachtmerrie wordt, voert onze bouwkundige bij maximaal drie woningen een bouwkundige controle uit. En wij letten overal op! We hebben niet voor niets meer dan 25 jaar ervaring. We kijken niet alleen naar de bouwkundige staat van het huis, maar ook naar significante aanwezigheid van bijvoorbeeld asbest, lood, termieten en de recente inspectie van een septic tank indien aanwezig. De bevindingen van de bouwkundige worden middels een verbaal verslag uitgebracht. Natuurlijk kunnen wij de verkopende partij vragen of er gebreken zijn, maar door de woning zelf te beoordelen weet u vooraf precies wat u kan verwachten en wordt een vervelende ‘welles nietes’ situatie meteen voorkomen. Door middel van een bouwkundige controle nemen wij u deze verantwoordelijkheid uit handen. U wilt gewoon weten dat het goed zit. Nou, wij ook.
3. Bieden en onderhandelen
Als u besluit een bod uit te brengen, dan bereiden we samen met u het openingsbod voor. Aan de hand van de kadastrale waarde weten wij precies hoe laag u in kunt zetten, daar woningen in Spanje niet snel beneden de kadastrale waarde verkocht worden. We nemen alles goed met u door, laten u onze verwachting weten over de eindprijs en brengen vervolgens namens u het openingsbod uit. U mag natuurlijk zelf bepalen hoeveel een specifiek huis u waard is, maar lager aankopen dan voor de kadastrale waarde kan een vervelende naheffing opleveren van de Spaanse belastingdienst. Wij voeren namens u de onderhandelingen met de verkopende partij, zodat u meer kans maakt. Wij spreken de taal, kennen de gebruiken in Spanje en met onze meerjarige Spanje-ervaring kunnen wij gerust stellen dat wij elk trucje inmiddels kennen. Als ervaren onderhandelaars gaan we altijd voor het beste resultaat: een dik tevreden u!
4. Juridische controle en koopovereenkomst
Overeenstemming bereikt? Dan wordt het huis voor een bepaalde periode gereserveerd. In de periode tussen de reservering en de definitieve koop zoeken wij alle juridische zaken tot op de bodem uit. Is het huis juist geregistreerd en is een verklaring van bewoonbaarheid, de zogenaamde ‘cédula’ aanwezig? Hoe zit het met het bestemmingsplan? Is het huis bezwaard met een hypotheek of andere schulden? Uiteraard doen wij ook een kadastraal onderzoek. Is alles in orde? Dan checken wij de koopovereenkomst op inhoud en rechtsgeldigheid. Uiteraard leggen wij alles goed uit in uw eigen taal, zodat u weet welke verplichting u aangaat, dat alles klopt en de afspraken goed zijn vastgelegd. U hoeft alleen nog een krabbeltje te zetten. Dat is kopen zonder zorgen.
5. Eindinspectie en overdracht
Wordt het huis opgeleverd zoals met u is afgesproken? Is het vrij van huurders? Zijn alle overgenomen roerende zaken daadwerkelijk aanwezig? Is het huis in de staat zoals tijdens de laatste bezichtiging? Allemaal zaken die in orde dienen te zijn voordat u overgaat tot de laatste stap: het tekenen bij de Spaanse notaris. Wij begeleiden u uiteraard bij deze eindinspectie. Dit gebeurt meestal op dezelfde dag als van het transport van de koopakte bij de notaris of de dag ervoor. De notaris mag de koopakte echter niet laten passeren als u niet of niet voldoende Spaans spreekt. Wij begeleiden u dan ook volledig bij de notaris in Spanje en dragen zorg voor een mondelinge uitleg van alle stukken, zodat u begrijpt wat u gaat ondertekenen. En betalen? Dat mag u lekker veilig en voordelig doen via de derdengeldenrekening van een met ons kantoor samenwerkende notaris.

Klaar om aan de slag te gaan?
Met het compleet pakket staan wij gedurende het hele koopproces, vanaf het zoeken naar een woning tot aan het tekenen van de akte van levering bij de notaris in Spanje, aan uw zijde. Een meer dan complete dienstverlening dus. En het maakt niets uit als u niet meteen uw droomhuis vindt, want wij begeleiden u tot drie woningen tijdens het bezichtigen, inclusief het opvragen van de kadastrale waarde, bepaling van de marktwaarde en bouwkundige controle door een onafhankelijk bouwkundige. En heeft u uiteindelijk het juiste huis gevonden? Dan voeren wij, in samenspraak met u, de onderhandelingen, controleren wij alle documentatie, de registratie en overige van belang zijnde zaken en staan wij u ook bij op de dag van de eindinspectie en bij het passeren van de koopakte bij de notaris in Spanje. En om het helemaal compleet te maken kunnen wij, voor maximaal twee personen, ook een provisionele NIE verzorgen bij een met ons kantoor samenwerkende notaris. Bij het compleet pakket zijn de volgende diensten inbegrepen in ons tarief:

Opvragen kadastrale waarde (tot drie woningen)
Waardebepaling ter plaatse (tot drie woningen)
Bouwkundige controle (tot drie woningen)
Complete juridische recherche van de woning
Controle op hypotheekbezwaring en overige schulden
Controle aanwezigheid verklaring van bewoonbaarheid (cédula de habitabilidad)
Wij voeren de onderhandeling in samenspraak met u

Controle van de reserverings- en/of koopovereenkomst
Verzorging provisionele NIE (bij een met ons kantoor samenwerkende notaris)
Juridisch advies tijdens het hele aankoopproces
Bewaking van de betaaltermijnen
Openen bankrekening bij een Spaanse bank (indien door u gewenst)
Verzorging van een opstalverzekering (indien door u gewenst)
Op naam zetten van elektra en water (indien door u gewenst)
Begeleiding bij de eindinspectie van de woning
Volledige begeleiding, inclusief tolkfunctie, bij de notaris in Spanje
Restbetaling via derdengeldenrekening (van een met ons kantoor samenwerkende notaris)

Persoonlijke vraagbaak tijdens het hele traject

Ons tarief?

€ 2.895,

Wilt u gebruikmaken van het compleet pakket? Dan hanteren wij een vast tarief van € 2.895,- welke u in twee delen voldoet. Bij het aangaan van de opdracht voldoet u 50% van ons tarief, waarna u meteen gebruik kunt maken van onze diensten. Het tweede deel van ons tarief completeert u pas als er een significant akkoord is bereikt met de verkopende partij over de koopprijs. De op deze pagina genoemde diensten worden in pakketvorm aangeboden tegen een vast all-in tarief. Als u geen gebruik wenst te maken van de diensten in pakketvorm, bieden wij met een pakket op maat de mogelijkheid om een of meerdere van de genoemde diensten separaat af te nemen tegen een gereduceerd tarief per dienst. Voor commerciële en nieuwbouw objecten gelden afwijkende tarieven in verband met het significante meerwerk dat dergelijke objecten met zich meebrengen. Het is helaas niet mogelijk om pakketten te combineren of niet afgenomen of noodzakelijke diensten te verrekenen, noch is het mogelijk om pakketten te upgraden met een simpele verrekening van reeds in een voorgaand pakket afgenomen diensten.

Wij verzorgen meteen uw NIE
Als u in Spanje wilt gaan wonen heeft u voor praktisch alle instanties een NIE nodig. Het NIE is een Identificatienummer voor Buitenlanders (Número de Identificación de Extranjeros). Het is een uniek, persoonlijk en exclusief nummer voor buitenlanders. Het NIE is te vergelijken met het Nederlandse Burgerservicenummer (het oude sofinummer) en het Belgische Rijksregisternummer. Het NIE heeft u nodig voor het op naam zetten van een auto, belastingaangifte, het kopen van vastgoed, etc. Als u gebruikmaakt van het compleet pakket bij aankoopbegeleiding, is de verzorging van een provisionele NIE voor maximaal twee personen inbegrepen in ons tarief, mits de juridische levering plaatsvindt bij een met ons kantoor samenwerkende notaris. Heeft u voor meer dan twee kopers een NIE nodig, hanteren wij voor elke extra koper een meerprijs volgens ons tarief dat u hier terug kunt vinden.

Veilig betalen via derdengeldenrekening
In plaats van de eindbetaling te voldoen met een dure bankcheque van vaak 0,70% van de koopprijs voor niet residenten of een risicovolle overboeking naar de eigenaar vóór de juridische levering, kunt u, indien u gebruik maakt van onze service aankoopbegeleiding met het compleet pakket, de eindbetaling van de kooprijs veilig en voordelig plaatsen op een ter beschikking gestelde derdengeldenrekening van een met ons kantoor samenwerkende notaris waarna het bedrag, pas nadat de juridische levering heeft plaatsgevonden, door de notaris wordt uitgekeerd aan de verkoper. Een derdengeldenrekening is een aparte bankrekening die gebruikt wordt om gelden te beheren die toekomen aan derden. Deze gelden worden ‘derdengelden’ genoemd. Het betreffen gelden die niet bestemd zijn voor de houder van de derdengeldenrekening maar door een derde (cliënt of wederpartij) worden gestort en tijdelijk worden geparkeerd totdat het geld aan de uiteindelijke begunstigde kan worden uitgekeerd. Een derdengeldenrekening is beschermd in die zin dat er geen beslag op kan worden gelegd door schuldeisers van de houder van de rekening. Ook mogen de gelden die op de derdengeldenrekening geparkeerd staan niet worden meegenomen in een eventueel faillissement van de houder van de rekening. Zo wordt gewaarborgd dat de gelden altijd toekomen aan de begunstigde.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden bij aankoopbegeleiding in Spanje. Bel ons dan, van maandag tot en met vrijdag, tussen 09:00 uur en 17:00 uur. Wilt u direct aankoopbegeleiding in Spanje aanvragen? Vul het formulier hieronder dan zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag aankoopbegeleiding aanvragen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Naam aanvrager
Heeft u een NIE?
0,00 €
De uitkomst van de berekening is indicatief en vormt op geen enkele wijze een aanbieding of opdrachtbevestiging. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleent.
Algemene Voorwaarden