Een hele zorg minder!

U overweegt een huis in Spanje te kopen. Het is zonder meer verstandig hierbij een vakman in te schakelen met meer dan 25 jaar ‘Spanje ervaring’ en een NVM achtergrond in Nederland. Bij Jan Nicolas Consultancy bent u dan aan het juiste adres om te profiteren van onze ruime ervaring en kennis als juridisch specialist in Spaans vastgoed. Met betrouwbaar advies van Jan Nicolas heeft u direct een hele zorg minder! We leggen u graag uit hoe het kopen van een huis in Spanje over het algemeen in zijn werk gaat, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Uiteraard nemen wij u alles uit handen en wordt u volledig ontzorgt als u gebruikmaakt van onze service aankoopbegeleiding in Spanje.

Eerst even dit…
Als u een huis in Spanje wilt kopen, is het allereerste dat u in orde dient te hebben een NIE. Als u in Spanje wilt gaan wonen heeft u voor praktisch alle instanties een NIE nodig. Het NIE is een Identificatienummer voor Buitenlanders (Número de Identificación de Extranjeros). Het is een uniek, persoonlijk en exclusief nummer voor buitenlanders. Het NIE is te vergelijken met het Nederlandse Burgerservicenummer (het oude sofinummer) en het Belgische Rijksregisternummer. Het NIE heeft u nodig voor het op naam zetten van een auto, belastingaangifte, het kopen van vastgoed, etc. Als u gebruikmaakt van het compleet pakket bij aankoopbegeleiding, kunnen wij u helpen met het verkrijgen van een provisionele NIE voor maximaal twee personen via de hierin met ons samenwerkende notaris. Een provisionele NIE heeft een bepaalde geldigheid en heeft als doel een transactie, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een koopakte bij de notaris, doorgang te laten vinden als u om welke reden ook (nog) niet in het bezit bent van een NIE. Na het ondertekenen van de koopakte kunt u de provisionele NIE, binnen de geldigheidsperiode, bij de Nationale Politie of het Spaans consulaat in uw thuisland te laten bekrachtigen waarna het NIE definitief is en een onbepaalde geldigheid heeft. Heeft u voor meer dan twee kopers een provisionele NIE nodig, hanteren wij voor elke extra aanvrager een meerprijs volgens ons tarief dat u hier terug kunt vinden. Als u liever meteen een definitieve NIE wenst aan te vragen, kunt u zich laten bijstaan via Nienummeraanvragen.nl.

Kijken, kijken en dan pas kopen
Het is belangrijk om de door u gewenste woning(en) ter plaatse in Spanje te bekijken. En dan niet één keer, maar minimaal twee keer. De tweede keer zult u namelijk merken dat u het huis anders bekijkt en er zaken opvallen die eerst onbemerkt bleven. Logisch, want bij de tweede bezichtiging is de spanning er een beetje af, kent u de makelaar al een beetje en weet u wat u kunt verwachten. Bent u na de tweede bezichtiging nog steeds enthousiast, is het tijd om ons kantoor in te schakelen voor de verdere begeleiding bij de aankoop van uw nieuwe (t)huis in Spanje. Als u gebruik maakt van ons compleet pakket bij aankoopbegeleiding zal onze bouwkundige contact opnemen met de verkopend makelaar voor het maken van een afspraak om de woning bouwkundig te controleren op gebreken die u misschien niet zijn opgevallen. Gelijktijdig maken wij een waardebepaling en vragen wij de kadastrale waarde op. De kadastrale waarde kunt u vergelijken met de WOZ waarde in Nederland, of het Kadastraal Inkomen in België. Aan de hand van de kadastrale waarde, in combinatie met de door ons bepaalde marktwaarde, kunnen wij een reële aankoopprijs bepalen.

Onderhandelen
Als na de bouwkundige controle en de waardebepaling de woning nog steeds naar uw zin is, starten wij, in samenspraak met u, de onderhandeling met de verkopende partij. Het onderhandelen in Spanje gaat iets anders dan u wellicht in uw thuisland gewend bent. In Spanje doet u als koper een bod. Dit bod dient reëel te zijn, daar dit door de verkoper gezien wordt als het bedrag dat u werkelijk wilt betalen voor de woning en de verkoper derhalve meteen afhaakt als het bedrag dat u wenst te betalen wel erg laag is. De tijd dat u standaard uit kon gaan van een bod dat 10% lager lag dan de vraagprijs is ook al een tijdje voorbij. Ook dient, voordat een bod gedaan kan worden, eerst de kadastrale waarde opgevraagd te worden, omdat de belastingdienst direct een naheffing en een boete oplegt (aan koper en verkoper) als een woning onder de kadastrale waarde verkocht wordt. Na het uitbrengen van uw bod kan de verkoper meteen aangeven dat hij het door u gedane bod accepteert. Maar de verkoper kan ook een tegenbod doen. Vaak is het tegenbod meteen ook het laatste bod van de verkoper. Als het verschil tussen uw bod en het bod van de verkoper niet heel groot is, kan geprobeerd worden om ergens in het midden uit te komen. Als het verschil te groot is, kunt u kiezen om het tegenbod van de verkoper te accepteren, of bij uw bod te blijven. In het laatste geval betekent dit vaak dat de verkoper afhaakt.

Het huis ‘van de markt halen’
Is een akkoord over de koopcondities bereikt, dan is het van belang om de woning te reserveren zodat deze ‘van de markt’ gehaald kan worden. In Spanje worden woningen vaak bij meerdere makelaars aangeboden (het is een wettelijk recht van de verkoper om ook zelf met het huis te handelen). Doordat een andere makelaar dus ook ‘uw huis’ kan verkopen aan een andere partij, dient de woning voor een bepaalde periode gereserveerd te worden. Hiervoor wordt door de verkopend makelaar een reserveringsovereenkomst opgemaakt, waarin een periode wordt genoemd waarin u een vooraf bepaald deel van de koopprijs (meestal 10%) dient te voldoen en waarin een datum wordt genoemd waarop de koopakte uiterlijk bij de notaris dient te passeren. Bij het aangaan van een reserveringsovereenkomst dient u een bedrag te voldoen dat, afhankelijk van de aankoopsom, tussen € 3.000,- en € 5.000,- bedraagt. Dit reserveringsbedrag voldoet u per bankoverschrijving na ondertekening van de overeenkomst. Het valt te begrijpen dat een verkopende partij wel erg veel vertrouwen moet hebben in ‘die onbekende persoon’ als hij de woning van de markt haalt (en andere kopers ‘nee’ moet verkopen) met uitsluitend een overeenkomst in handen die, als de koper niets meer van zich laat horen, nog maar weinig waard is. Niet alle makelaars in Spanje werken op dezelfde manier. Soms maakt een makelaar direct een koopovereenkomst op, met daarin de reservering opgenomen. Beide manieren zijn in Spanje toegestaan. U dient er wel rekening mee te houden dat u het betaalde reserveringsbedrag verliest als u afziet van koop als daar geen wettelijke reden voor is.

De koopovereenkomst
Na het reserveren van de woning heeft ons kantoor enkele weken de tijd om de juridische kant te rechercheren. Alle noodzakelijke documentatie wordt meteen opgevraagd door onze advocaat, waarvan de kosten uiteraard in ons tarief zijn inbegrepen. Na de juridische controle maakt de verkopend makelaar een koopovereenkomst op. In de koopovereenkomst worden de condities waaronder de koop zal plaatsvinden, zoals koopprijs, aanbetaling, datum van afname, etc., vastgelegd. Bij ondertekening dient u een tweede betaling te voldoen, van normaal gesproken 10% van de koopprijs met aftrek van de reeds betaalde reserveringsbetaling. Deze betaling voldoet u per bankoverschrijving, binnen een schriftelijk vastgelegde termijn en altijd vanaf een bankrekening welke op uw naam staat.

De officiële overdracht
Nadat u een koopovereenkomst bent aangegaan, gaat u een tot twee maanden later naar de notaris voor het ondertekenen van de koopakte. Dit kan ook eerder of later zijn als alle partijen dit zo overeenkomen. Op de dag van het ondertekenen van de koopakte bij de notaris, volgt eerst een eindinspectie van de woning, zodat u kunt controleren of alles is zoals overeengekomen. Deze eindinspectie is niet vanzelfsprekend en wordt ook niet automatisch ingepland. Op uw verzoek kunnen wij dit echter voor u verzorgen, zodat de verkopende partij u toegang kan verschaffen. Maakt u gebruik van het compleet pakket bij aankoopbegeleiding, is begeleiding bij de eindinspectie inbegrepen, mits deze op dezelfde dag als de juridische levering bij de notaris plaats zal vinden. Na de eindinsectie gaat u op afspraak naar de notaris waar de officiële overdracht van de woning plaatsvindt. De notaris zorgt voor de inschrijving van de koopakte in de kadastrale registers. Men noemt dit: het passeren van de akte. Bij de notaris voldoet u het resterende deel van de koopsom (koopsom min de aanbetaling). Dit kan met een bankcheque ten name van de verkoper of veilig en een stuk voordeliger via de derdengeldenrekening van een hierin met ons samenwerkende notaris. De woning wordt tegelijkertijd opgeleverd (de sleutels worden overhandigd). Uiteraard zijn wij als uw juridisch vertegenwoordiger bij de notaris aanwezig om u van dienst te zijn bij de vertaling van de documenten en als tolk tussen u en de notaris, mocht u vragen of opmerkingen hebben. Voor het passeren van de koopakte, vragen wij bij de desbetreffende notaris de akte op ter controle van gemaakte afspraken. Nadat u de koopakte ondertekend heeft, gaat de notaris over tot het registreren van de woning op uw naam. U krijgt daarom een tijdelijk eigendomsbewijs mee, dan wel wordt dit door de notaris naar u toegestuurd per e-mail. Het definitieve eigendomsbewijs volgt een paar maanden later.

Na de officiële overdracht
En dan is het zover: u heeft de sleutels van uw nieuwe (t)huis in Spanje in handen. Maar voordat u van uw huis kunt gaan genieten, zijn er nog een aantal zaken die geregeld moeten worden. Zo dient het abonnement op water en elektra op uw naam te worden gezet. Normaal gesproken wordt dit voor u geregeld door de verkopend makelaar, die alle documentatie in handen heeft om dit snel, online voor u te kunnen verzorgen. Ook is het raadzaam om een postbus te openen bij het plaatselijk postkantoor. Vooral als u een beetje afgelegen gaat wonen, omdat de post daar vaak niet bezorgt wordt. Voor het openen van een postbus heeft u een adres nodig in Spanje, een NIE en een geldig paspoort. Heeft u schoolgaande kinderen? Wacht dan niet totdat u de sleutels van uw woning in handen heeft, maar neem al in een vroeg stadium contact op met de school, zodat u zeker weet dat er op de school van uw keuze plaats is. Telefoon en internet kunt u al vooraf aanvragen, zodat dit aangesloten kan worden op, bijvoorbeeld, de dag nadat u de sleutels gekregen heeft. De eindafrekening met betrekking tot de ‘kosten koper‘ krijgt u niet meteen, maar stuurt de notaris meestal een kleine week na het ondertekenen van de koopakte naar ons kantoor, zodat wij die naar u kunnen sturen. Deze dient u binnen achtenveertig uur te voldoen.

Notariële volmacht
In sommige gevallen kunt u, of wilt u, niet zelf aanwezig zijn bij het ondertekenen van de koopakte bij de notaris in Spanje. Dan kan een notariële volmacht uitkomst bieden. Met een notariële volmacht machtigt u een persoon om voor u de koopakte te ondertekenen. Wij kunnen deze akte voor u op laten stellen door de met ons kantoor samenwerkende notaris in Spanje, waarbij u bijvoorbeeld uw partner, uw kind, een goede vriend of ons kantoor de bevoegdheid geeft om namens u de koopakte te ondertekenen. Dat betekent niet dat u de regie volledig uit handen geeft. In de notariële volmacht kan precies worden vastgelegd wanneer de gemachtigde het recht heeft om namens u te handelen. En als u de volmacht weer in wilt trekken, volstaat een eenvoudig schrijven naar de notaris of een bezoek aan eender welke notaris in Spanje dan wel het Spaans consulaat in uw thuisland. U kunt de volmacht ook (tijdelijk) intrekken. Dit doet u door de gevolmachtigde te verzoeken het door u verstrekte afschrift bij u in te leveren. De gevolmachtigde is bij wet verplicht dit op eerste verzoek te doen.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden bij aankoopbegeleiding in Spanje. Bel ons dan, van maandag tot en met donderdag, tussen 09:00 en 17:00 uur, vrijdag tussen 09:00 en 14:00 uur. Wilt u direct aankoopbegeleiding in Spanje aanvragen? Vul het formulier hieronder dan zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag aankoopbegeleiding aanvragen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Voor- en achternaam
Burgerlijke staat
Heeft u een NIE?
Wilt u een pakket op maat? Klik dan hier.
0,00 €
De uitkomst van de berekening is indicatief en vormt op geen enkele wijze een aanbieding of opdrachtbevestiging. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Drag and drop files here or
Upload upto 8 Files. Max File Size: 1000 MB
U bent niet verplicht meteen een kopie paspoort/ID-kaart van alle kopers mee te sturen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om vóór het sluiten van een overeenkomst op afstand de identiteit van alle kopers te controleren.
Algemene Voorwaarden