Wanneer u ziek bent, gaat u naar de dokter. Als u een huis wilt bouwen, schakelt u een architect in. Wilt u een huis kopen in Spanje, vaak toch één van de grootste uitgaven van uw leven, dan schakelt u een vastgoedspecialist in met bouwkundige én juridische kennis. Ons team van vastgoedspecialisten begeleidt u in de spannende tijd tijdens het kopen van een huis in Spanje, naar welk stukje Spanje uw voorkeur ook uitgaat. Maar hoe gaat het koopproces nu precies in het werk? Wij houden hiervoor bij voorkeur een strikte volgorde aan, zodat u telkens precies weet wat de volgende stap wordt en het risico op een ‘misstap’ zo klein mogelijk wordt. Van deze volgorde kan uiteraard afgeweken worden, omdat elke situatie anders kan zijn. Dit kan echter met zich meebrengen dat bepaalde werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen of hoeven worden. Dat, en de strakke planning van onze agenda, maakt dat wij bij voorkeur vast willen houden aan een bepaalde volgorde en werkwijze.

Alles begint met het NIE
Als u in Spanje wilt gaan wonen is het allereerste dat u in orde dient te maken uw NIE. In Spanje heeft u voor praktisch alle instanties een NIE nodig. Het NIE (Número de Identificación de Extranjeros), is een uniek, persoonlijk en exclusief identificatienummer voor buitenlanders. Het is te vergelijken met het Nederlandse Burgerservicenummer (het oude sofinummer) en het Belgische Rijksregisternummer. Het NIE heeft u nodig voor het op naam zetten van een auto, belastingaangifte, het kopen van vastgoed, etc. Als u gebruikmaakt van het compleet pakket bij aankoopbegeleiding, kunnen wij een provisionele NIE voor u verzorgen bij een hierin met ons kantoor samenwerkende notaris in Spanje, op dezelfde dag als de ondertekening van de koopakte, mits de ondertekening bij die notaris plaatsvindt. Een provisionele NIE is alleen geldig voor ondertekening van de koopakte en dient binnen enkele weken te worden omgezet in een definitieve NIE. Wilt u meteen een definitieve NIE aanvragen, dan adviseren wij u om dit te doen met hulp van de Nederlandstalige organisatie Nienummeraanvragen.nl. Zij nemen u de zorg uit handen van de officiële procedures die komen kijken bij het aanvragen van een NIE in Spanje en kunnen, vaak al binnen 10 dagen, met de juiste documenten een afspraak op maat maken bij het overheidskantoor in Spanje, zodat u binnen enkele minuten weer buiten kunt staan met uw NIE. Hoe makkelijk is dat?

De start van het koopproces
Het kopen van een huis in Spanje, begint vaak met een idee. Zodra dat idee een beetje vorm krijgt, gaat u misschien een paar keer naar uw nieuwe woonomgeving om sfeer te proeven en aan te voelen of hier uw nieuwe (t)huis kan staan. Dan begint het grote zoeken. Dit doen de meeste mensen tegenwoordig eerst online, vaak via websites als Idealista, Milanuncios, Fotocasa, etc. Als u daar een of meerdere woningen gevonden hebt, maakt u een afspraak met de verkopende partij, vaak een makelaarskantoor. Geen paniek, op de meeste kantoren spreekt men ook Engels en zelfs soms Nederlands. U gaat, samen met de makelaar, de door u gevonden woningen bezichtigen en, als u van een woning enthousiast geworden bent, daarna nog een keer deze woning bezichtigen. Een tweede keer kijkt u namelijk anders dan de eerste keer omdat de spanning er dan al een beetje af is. Maar u doet geen bod, tekent niets en doet ook geen toezeggingen. Want elke afspraak of toezegging die u maakt, zorgt voor stilstand bij het onderhandelen.

De financiën
Wilt u een huis kopen in Spanje met een stukje hypotheek? Dan is de volgende stap de hypotheekcheck. Met de gratis en geheel vrijblijvende hypotheekcheck heeft u snel een globaal inzicht in wat u kunt lenen in Spanje. Het is geen garantie dat u ook daadwerkelijk een hypotheek gaat krijgen, dat hangt van veel meer factoren af, maar de kans is in ieder geval aanwezig. U laat eenvoudig uw gegevens achter in het daarvoor bestemde formulier en na verzending worden uw mogelijkheden bestudeert. Als uit de door u verstrekte gegevens blijkt dat een hypotheek mogelijk zou kunnen zijn laten wij u dit per e-mail weten. Om zeker te weten dat u een hypotheek zou kunnen krijgen, dienen wij uw aanvraag voor te leggen aan een Spaanse bank en hier zijn kosten aan verbonden.

De bouwkundige controle
Als u enthousiast bent geworden over een woning, maken wij een afspraak met de verkopende partij voor het uitvoeren van een bouwkundige controle. Dit doen wij niet voordat u zelf de woning persoonlijk bezocht heeft. In de eerste plaats doen wij dit niet omdat de meeste makelaars weinig zin hebben om hun tijd te steken in het openen van de deur voor een architect, terwijl er geen enkele zekerheid is dat de woning verkocht gaat worden. Daarbij willen wij voorkomen dat u ons naar een huis stuurt dat, als u het eenmaal zelf gezien hebt, helemaal niet is wat u zoekt. U kunt ons uiteraard altijd vragen om naar een huis te gaan dat mogelijk voldoet aan uw wensen, maar dit is niet standaard opgenomen in ons pakket, maar wordt gezien als begeleiding bij bezichtiging en wordt separaat in rekening gebracht. Zodra de architect de bouwkundige controle voltooid heeft, brengt hij bij ons verslag uit van zijn of haar bevindingen, die wij op onze beurt met u doorspreken.

Uitbrengen van een bod
Aan de hand van recente verkoopgegevens in het vastgoedregister, in combinatie met de bevindingen van onze bouwkundigen, bepalen we de marktwaarde van het huis voordat we een bod uitbrengen. En dit bod spreken we vooraf uiteraard altijd met u door. Hierbij opgemerkt dat de laagte van een bod afhankelijk is van de kadastrale waarde van het huis. Wij vragen de kadastrale waarde, voor zover mogelijk, vooraf op. Als de woning (nog) geen kadastrale waarde heeft, of de kadastrale waarde niet vooraf is op te vragen, dan berekenen wij die aan de hand van de bij ons bekende data. Dit omdat het in Spanje niet is toegestaan een woning voor een lager bedrag aan te kopen dan de kadastrale waarde. Een te laag bod resulteert ook vaak in irritatie bij de verkopende partij en in een resoluut ‘Nee’ van de verkopende partij. Kortom, een bod dient reëel te zijn, niet te hoog, maar zeker niet te laag. De tijd dat er bijna standaard 10% of meer van de vraagprijs afging ligt al heel wat jaren achter ons. Niet zelden worden woningen, in deze hectische tijd, verkocht voor de vraagprijs of nét eronder.

Het reserveren van de woning
Als uw bod geaccepteerd wordt door de verkoper, is het zaak een en ander schriftelijk vast te leggen in een reserveringsovereenkomst, of direct in een koopovereenkomst. De keuze van het type overeenkomst is per makelaar verschillend en maakt in feite weinig uit. Een reserveringsovereenkomst is vaak één A4-tje met beknopt de gemaakte afspraken. Een koopovereenkomst, het zogenaamde ‘Contrato de Arras’, is een koopovereenkomst, waar de reservering in kan worden verweven. Maar let op, ook een afspraak gemaakt op een simpel A4-tje is een rechtsgeldig contract. Onze voorkeur gaat dan ook liever uit naar direct een koopovereenkomst met daarin de reservering verweven. Alle afspraken zijn dan meteen duidelijk en voorkomen misverstanden. Bij het reserveren van de woning dient u een reserveringsbetaling te voldoen die, afhankelijk van de koopsom, € 3.000,- tot € 5.000,- kan bedragen, hoewel steeds meer makelaars direct een aanbetaling wensen van 10% van de koopsom. Als de koop wordt doorgezet, wordt de reserveringsbetaling, dan wel aanbetaling, verrekend met de koopsom. Als u de koop niet doorzet, verliest u de reserverings- of aanbetaling als u, zonder geldige reden, afziet van koop. Als een reserveringsbetaling wordt afgesproken, voldoet u zo’n vijftien dagen na het aangaan van de reservering een aanbetaling van 10% van de koopsom, met aftrek van de reserveringsbetaling. Het restant van de koopsom voldoet u bij de notaris.

De juridische controle
Nu begint het papierwerk. Alle documentatie wordt door onze advocaat opgevraagd bij de verkopende partij. Zaken als hypotheekbezwaring, openstaande schulden, beslagleggingen, bestemmingsplan, aanwezigheid vergunningen en verklaring van bewoonbaarheid, werkelijk alles wordt door onze vastgoedadvocaat gecontroleerd. Ook vragen wij meteen bij de gemeente een verklaring op dat er geen stedenbouwkundige overtredingen zijn geconstateerd door de gemeente. Dit is belangrijk, omdat een stedenbouwkundige overtreding op het huis wordt geregistreerd en dus ter verantwoording is van de nieuwe eigenaar. En het is niet grappig als u, als nieuwe eigenaar, op een dag een schrijven krijgt van de gemeente dat u het zwembad mag verwijderen. Op uw kosten. Dit controleren van stukken gebeurt zoveel mogelijk in de periode tussen het reserveren van de woning en de betaling van de 10% aanbetaling.

Het openen van een bankrekening
Nu alles in gang is gezet is het tijd voor het openen van een bankrekening bij een Spaanse bank. Omdat een machtiging hiertoe een onnodig kostbare zaak is, vragen wij een medewerker van de Caixabank om contact met u op te nemen. Deze kan een bankrekening voor u op afstand openen bij een filiaal in uw nieuwe woonplaats of in de directe omgeving. Deze medewerker spreekt, buiten Spaans, in ieder geval Engels en soms ook Nederlands. Een andere, vaak snellere manier, is het openen van een bankrekening bij openbank.nl. Met openbank opent u in 10 minuten een bankrekening bij het Spaanse Sandander, één van de grootste banken in Spanje. En alles gewoon in uw eigen taal. Daarbij is openbank.nl ook nog eens voordeliger dan de meeste banken, dus tel uit uw winst! Ook vragen wij nu een offerte aan bij AXA-verzekeringen voor een woonhuisverzekering, zodat u zich ook daarover geen zorgen meer hoeft te maken.

Naar de notaris
Wordt het huis opgeleverd zoals met u is afgesproken? Is het vrij van huurders? Zijn alle overgenomen roerende zaken daadwerkelijk aanwezig? Is het huis in de staat zoals tijdens de laatste bezichtiging? Allemaal zaken die in orde dienen te zijn voordat u overgaat tot de laatste stap: het tekenen van de koopakte bij de Spaanse notaris. Als koper heeft u recht op een eindinspectie van het door u aan te kopen vastgoed. Omdat de notaris de koopakte niet mag laten passeren als u niet of niet voldoende Spaans spreekt, dient u te zorgen dat u, als uw Spaans niet voldoende is om de koopakte te begrijpen, iemand mee te nemen die voor u kan vertalen. Wij controleren vooraf de notariële koopakte en zorgen dat alle gegevens kloppen met hetgeen door u is overeengekomen. Indien door u aangegeven bij het aangaan van de opdracht tot begeleiding aankoop, begeleiden wij u ook volledig bij de notaris in Spanje waarbij wij zorgdragen voor een mondelinge uitleg van alle stukken, zodat u begrijpt wat u gaat ondertekenen. En betalen? Dat mag u lekker veilig en voordelig doen via de derdengeldenrekening van een hierin met ons kantoor samenwerkende notaris. Wat rest is het in ontvangst nemen van de sleutels van uw nieuwe (t)huis en dan kan de kurk van de fles!

Ons team van specialisten
Het adviseren van klanten in het maken van hun keuzes geeft ons veel voldoening. Daarom bestaat het team van Jan Nicolas uit gespecialiseerde vastgoedspecialisten en een sterke backoffice, gecombineerd met een landelijk netwerk van architecten en juridische krachtpatsers, allen met passie voor de Spaanse vastgoedmarkt. We nemen alle tijd voor u, maar kunnen wanneer nodig snel schakelen. Voor ons is ‘vertrouwen’ het sleutelwoord. We leren u graag kennen, staan in het hele proces naast u en begeleiden u daar waar u het nodig acht. Wij staan aan uw kant, en u mag ons alles vragen. We adviseren over de juridische- en bouwkundig aspecten, de onderhoudsstaat en omgeving van het huis.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden bij aankoopbegeleiding in Spanje. Bel ons dan, van maandag tot en met donderdag, tussen 09:00 en 17:00 uur, vrijdag tussen 09:00 en 14:00 uur. Wilt u direct aankoopbegeleiding in Spanje aanvragen? Vul het formulier hieronder dan zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag aankoopbegeleiding aanvragen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Voor- en achternaam
Postcode en woonplaats
Burgerlijke staat
Heeft u een NIE?
Zo ja, vermeldt de NIE nummers
Wilt u een pakket op maat? Klik dan hier.
Wilt u begeleiding bij de notaris?
0,00 €
De uitkomst van de berekening is indicatief en vormt op geen enkele wijze een aanbieding of opdrachtbevestiging. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Drag and drop files here or
Upload upto 8 Files. Max File Size: 1000 MB
Let op: Wij zijn wettelijk verplicht om bij het sluiten van een overeenkomst op afstand de identiteit van alle kopers te controleren. Zonder kopie paspoort of ID-kaart kunnen wij derhalve geen opdracht tot dienstverlening opmaken.
Algemene Voorwaarden