In een poging om de groei van toeristische woningen in Andalusië onder controle te houden, heeft de Junta de Andalucia een nieuwe wet goedgekeurd dat het aantal beschikbare vakantiewoningen in het zuiden van Spanje moet beperken. Het wet is bedoeld om de overlast die wordt veroorzaakt door vakantiewoningen te verminderen en de kwaliteit van de toeristische accommodaties in de zuid Spaanse regio te verbeteren. De wet geeft gemeentes de bevoegdheid om de opening van nieuwe appartementen te beperken of zelfs te verbieden. Dit is een populaire maatregel, omdat toeristische appartementen in veel gebieden tot overbezetting hebben geleid. De wet is echter laat gekomen, omdat er al meer dan 116.000 toeristische appartementen in Andalusië zijn. Deze appartementen bieden meer dan 600.000 plaatsen, waardoor er in sommige gebieden sprake is van overbezetting.

Málaga
Vooral in Málaga stad is het aantal toeristische woningen de afgelopen jaren enorm toegenomen. In de hoofdstad zijn er nu al meer dan 6.500, terwijl er in de hele provincie Málaga meer dan 39.000 zijn. In een jaar tijd zijn deze aantallen met respectievelijk 10% en bijna 12% gestegen, wat heeft geleid tot een groot aantal problemen. Zo is er sprake van overlast voor omwonenden, zoals geluidsoverlast, verkeersdrukte en afvalproblemen. Daarnaast is er een gebrek aan betaalbare huurwoningen voor de lokale bevolking, omdat veel woningen worden opgekocht door investeerders die deze woningen vervolgens verhuren aan toeristen.

Het nieuwe decreet
De lokale overheid van Málaga stad heeft, om de groei van vakantiewoningen onder controle te houden en de overlast te verminderen, een nieuw decreet aangenomen. Het decreet bevat een aantal maatregelen. Zo is het sinds 1 juli 2023 verplicht om een vergunning te hebben voor het exploiteren van een vakantiewoning in Málaga. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente en is vijf jaar geldig. Om een vergunning te krijgen, moeten eigenaren van vakantiewoningen voldoen aan een aantal eisen, waaronder:

  • De vakantiewoning moet voldoen aan de minimum kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door de gemeente.
  • De vakantiewoning mag niet in een wijk liggen waar al (te) veel vakantiewoningen zijn.
  • De vakantiewoning mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden.

Maximum aantal vakantiewoningen per wijk
Het nieuwe decreet stelt een maximum aantal vakantiewoningen per wijk vast. Dit maximum is bepaald op basis van het aantal inwoners van de wijk en de oppervlakte van de wijk. In het centrum van Málaga, waar veel toeristen verblijven, is het maximum aantal vakantiewoningen per wijk vastgesteld op 10%. In de buitenwijken van Málaga is het maximum aantal vakantiewoningen per wijk vastgesteld op 20%.

Minimum kwaliteitseis
Het nieuwe decreet stelt een minimum kwaliteitseis vast voor vakantiewoningen in Málaga stad. Deze eis is gebaseerd op de eisen die worden gesteld aan hotels en andere toeristische accommodaties. De minimumkwaliteitseis omvat onder andere:

  • De vakantiewoning moet beschikken over een eigen badkamer en keuken.
  • De vakantiewoning moet voldoende meubilair en apparatuur hebben.
  • De vakantiewoning moet schoon en goed onderhouden zijn.

Handhaving
De gemeente Málaga heeft een aantal maatregelen genomen om de naleving van het nieuwe decreet te garanderen. Zo heeft de gemeente een team van inspecteurs ingesteld die toezicht houden op de naleving van het decreet. De inspecteurs kunnen boetes opleggen aan eigenaren van vakantiewoningen die het decreet overtreden.

Reacties
Het nieuwe decreet is met gemengde gevoelens ontvangen. Eigenaren van vakantiewoningen zijn over het algemeen niet blij met het decreet, omdat het de mogelijkheden om hun woningen te verhuren beperkt. Bewoners van Málaga zijn over het algemeen wel blij met het decreet, omdat het de overlast van vakantiewoningen moet verminderen. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen van het nieuwe decreet zullen zijn. Wel is duidelijk dat het decreet een belangrijke stap is in de strijd tegen de overlast van vakantiewoningen in Málaga. Het is te hopen dat het decreet zal leiden tot een vermindering van de overlast en een verbetering van de kwaliteit van de toeristische accommodatie in de stad.