Het Spaans appartementsrecht gaat over het reilen en zeilen binnen een Vereniging van Eigenaren, de zogenaamde ‘Comunidad’. Wie in Spanje een appartement koopt, is automatisch lid van de Comunidad. In de meeste gevallen levert dat geen problemen op, maar soms ontstaan hierdoor (hoog oplopende) conflicten.

Splitsingsakte en huishoudelijk reglement
De belangrijkste rechten en plichten van appartementseigenaars staan in de Splitsingsakte en in het huishoudelijk reglement. Daarnaast is in het huishoudelijk reglement de omgang tussen de verschillende eigenaren is geregeld, zodat elke bewoner weet wat wel en wat niet is toegestaan binnen de woongemeenschap.

Toestemming Comunidad
Een appartementseigenaar heeft in Spanje medewerking van een meerderheid van de Comunidad nodig indien hij wijzigingen wil aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeeltes van een appartementencomplex of het huishoudelijk reglement. Ook bij veranderingen in een privé-gedeelte is soms toestemming van de Comunidad nodig. Indien de meerderheid van de Comunidad toestemming weigert, kan vervangende machtiging worden verkregen via de daartoe bevoegde rechter.

Advocaat appartementsrecht
Onze associatieve advocaten staan regelmatig appartementseigenaren in Spanje, maar ook de Vereniging van Eigenaren bij. U kunt met ons contact opnemen voor advies bij geschillen over de (maandelijkse) bijdrage, het geven of weigeren van toestemming voor verbouwingen, conflicten tussen appartementseigenaren, wijzigingen van aktes, vervangende machtiging door de rechter en vernietiging van besluiten van de Comunidad.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden met betrekking tot Spaans appartementsrecht? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over appartementsrecht