Spanje is een populaire bestemming voor buitenlanders om te wonen of een tweede huis te kopen. Het zonnige klimaat, de lagere kosten van levensonderhoud en de mediterrane levensstijl trekken jaarlijks duizenden expats en pensionado’s. Als buitenlander die in Spanje woont of investeert, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de Spaanse belastingregels. De belastingen in Spanje verschillen namelijk behoorlijk van andere Europese landen. In dit artikel leggen we uit welke belastingen in Spanje van toepassing zijn voor buitenlanders.

Belastingen voor inwoners
Als u als buitenlander uw officiële woonplaats in Spanje heeft, word u gezien als Spaanse inwoner voor belastingdoeleinden. Dit betekent dat u onderworpen bent aan dezelfde nationale belastingen als Spanjaarden.

Inkomstenbelasting
De inkomstenbelasting in Spanje heet ‘Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’, oftewel IRPF. Dit is een progressieve belasting, wat betekent dat het percentage hoger wordt naarmate u inkomen toeneemt. Het basistarief is 19% over inkomens tot € 12.450,-. Voor inkomens daarboven ligt het tarief tussen 24% en 45%. Vanaf € 60.000,- geldt zelfs een tarief van 47%. Dividenden, vermogenswinsten en huurinkomsten vallen ook onder de inkomstenbelasting. Andere zaken om rekening mee te houden bij de IRPF:

  • Er zijn belastingaftrekposten voor zaken als hypotheekrente, giften en pensioenbetalingen.
  • Buitenlanders kunnen een belastingverdrag met hun thuisland gebruiken om dubbele belasting te voorkomen.
  • De aangifte deadline is 30 juni na het belastingjaar. U kunt uitstel aanvragen tot 30 november.

Vermogensbelasting
Spanje kent ook een vermogensbelasting, ‘Impuesto sobre el Patrimonio’. Dit is een belasting op uw wereldwijde vermogen indien dit meer dan € 700.000,- bedraagt. Het tarief begint bij 0,2% en loopt op tot 2,5% voor vermogens boven tienmiljoen euro. De waarde van uw primaire woning is tot € 300.000,- vrijgesteld. Hierdoor blijven de meeste expats onder de drempel en hoeven ze geen vermogensbelasting te betalen.

Erfbelasting
Als u als inwoner van Spanje erft van een buitenlander of andersom, moet u erfbelasting betalen in Spanje. Het standaardtarief is 34%. Voor erfgenamen in de eerste graad (kinderen, ouders, echtgenoot) zijn vrijstellingen en verlaagde tarieven van 7,65% tot 15,20% van toepassing.

Belastingen voor niet-inwoners
Heeft u als buitenlander geen officiële woonplaats (minder dan 183 dagen) in Spanje, dan word u fiscaal gezien als niet-inwoner behandeld. U bent dan alleen belastingplichtig op uw Spaanse inkomsten.

Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting geldt voor niet-inwoners alleen over inkomsten die zijn verkregen in Spanje. Dit kunnen bijvoorbeeld huurinkomsten, dividenden of interest zijn. Het standaardtarief voor niet-inwoners is 24%. Voor EU-inwoners met een dubbelbelastingverdrag is dat 19%. De eerste € 12.000,- aan huurinkomsten is onbelast.

Vermogenswinstbelasting
Als niet-inwoner bent u belasting verschuldigd over vermogenswinsten behaald op Spaanse activa. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verkoop van een tweede huis in Spanje. De vermogenswinstbelasting, ook wel ‘Impuesto sobre la Renta de no Residentes’ genoemd, heeft een vast tarief van 19%. Dit geldt voor winsten behaald sinds 2015. Voor winsten van voor 2015 gelden hogere tarieven.

Overdrachtsbelasting
Bij de aankoop van onroerend goed in Spanje moet u als koper overdrachtsbelasting (‘Impuesto sobre Transmisiones’) betalen. Dit is een percentage van de aankoopsom en varieert van 6% tot 10% afhankelijk van de regio. Voor een tweede huis geldt meestal het hoogste tarief van 10%. De overdrachtsbelasting is ook verschuldigd bij schenking van onroerend goed aan niet-inwoners.

LET OP: de informatie in dit artikel is een vertaalde versie van de informatie op de website van de OCU. Wij hebben dit zo goed als mogelijk verder onderzocht, maar we zijn geen experts op het gebied van belastingen, noch kunnen wij u betrouwbaar informeren. Wij adviseren u derhalve om voor meer informatie een specialist te raadplegen.