Het bestuursrecht in Spanje gaat over de rechtsverhouding tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Binnen het bestuursrecht zijn wij vooral gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht en bestuurlijke sancties.

Ruimtelijke ordening
Het ruimtelijke ordeningsrecht gaat over de regels die gelden voor de openbare ruimte. Voor de meeste veranderingen van een bouwwerk is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Om te beoordelen of een omgevingsvergunning kan worden verleend, is onder meer het bestemmingsplan van belang. Ieder deel van Spanje valt onder een bestemmingsplan; hierin staat beschreven hoe een bepaald stuk grond mag worden gebruikt.

Bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang
De Spaanse overheid is belast met handhaving van regelgeving. Zodra sprake is van een illegale situatie, dan is de overheid bevoegd om handhavend op te treden. Dat kan gebeuren door het opleggen van een last onder dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of door een bestuurlijke boete op te leggen. De advocaten van Bob Bakker Consultancy hebben ruime ervaring met deze procedures en kunnen u bijstaan in het geval u te maken krijgt met een boete, dwangsom of bestuursdwang.

Advocaat bestuursrecht
Een advocaat bestuursrecht is bijzonder nuttig wanneer u te maken krijgen met de gemeente of Rijksoverheid. Wij hebben goede kennis van alle bestaande regelgeving in de diverse autonome gebieden en Spanje in het geheel, zoals de Huisvestingswet en Huisvestingsverordening. Wanneer mag u bijvoorbeeld uw woning verhuren aan toeristen (Airbnb)? Hoe zit het precies met kamerverhuur of verhuur voor langere periodes? En wat zijn de consequenties als u (per ongeluk) in strijd met die regels handelt? Daarnaast komt het vaak voor dat een woning gesplitst of juist samengevoegd gaat worden. Wij kennen de regels en zijn u graag van dienst.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden met betrekking tot Spaans bestuursrecht? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over bestuursrecht