Het Spaans bouwrecht gaat over de regels die gelden bij aanneming en bij de uitvoering van bouwprojecten. In het Spaans Burgerlijk Wetboek zijn daarvoor regels opgenomen, maar in de praktijk zijn de algemene voorwaarden meestal veel belangrijker, waarbij de sectorspecifieke voorwaarden uiteraard de belangrijkste en meteen meest complexe zijn.

Advocaat bouwrecht
Voor een advocaat bouwrecht is het van belang dat hij of zij niet alleen verstand heeft van de regels, maar van het hele bouwproces. De meeste geschillen in het bouwrecht zijn namelijk technisch van aard. Naast kennis van de juridische details is het dan ook bijzonder nuttig dat een advocaat snapt wat er technisch speelt. Wij hebben ruime ervaring op dit terrein. In de volgende gevallen kunnen wij u juridisch adviseren of bijstaan:

  • contractonderhandelingen tussen (onder)aannemer en opdrachtgever;
  • bouwmanagement en -controle;
  • uitleg en toepassing van contractvoorwaarden;
  • vertraging en bouwtijdoverschrijding;
  • discussies over meer- en minderwerk;
  • gebreken in de uitvoering;
  • verborgen gebreken;
  • problemen bij de oplevering;
  • bouwarbitrage.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden met betrekking tot Spaans bouwrecht? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over bouwrecht