Het bouwen en verbouwen van een huis in Spanje is een complex proces en niet zelden worden gemaakte afspraken niet of slechts gedeeltelijk nagekomen. U bent de regisseur, maar hoe houdt u het overzicht, zeker als u niet in Spanje woonachtig bent? U dient de bouwwerkzaamheden in vastgestelde termijnen te betalen, waarbij u door betaling goedkeuring geeft voor het dan afgeleverde werk. En bij de eindoplevering is het erg lastig reclameren als u door betaling uw goedkeuring heeft gegeven. Want waarom heeft u betaald als het niet goed was? Dan gaat het excuus dat u niet in de gelegenheid was om het werk voor betaling te controleren niet op. Met die wetenschap is het erg prettig als het tussentijds opgeleverde werk vóór betaling gecontroleerd wordt zodat u zeker weet dat u betaalt voor wat is afgesproken.

De oplevering is onze start
De oplevering van het bouwproject is voor ons geen eindpunt, maar het startpunt van de juridische overdracht. Het bouwwerk wordt van de aannemer overgedragen aan u, de opdrachtgever. Voor de acceptatie van deze overdracht is het belangrijk dat het pand op alle bouwtechnische aspecten wordt beoordeeld. Wij begeleiden u bij de eindbeoordeling en doen dit zeer kritisch. Bij bouwprojecten die opgeleverd worden zonder dat men gebruik heeft gemaakt van bouwtoezicht wordt gemiddeld 90% van de bouwopdracht conform de overeenkomst uitgevoerd. Helaas blijft er dan altijd nog 10% over dat niet conform de overeenkomst is uitgevoerd.

Ons tarief
Wij treden de gehele projectperiode periodiek bij u in dienst, waarbij u profiteert van een begeleiding van de bouw, waardoor u geen vervelende, vaak financiële, verrassingen achteraf krijgt door het niet nakomen van met u gemaakte afspraken. Voor bouwtoezicht werken wij op basis van ons uurtarief tegen door ons op voorhand ingeschatte werkuren, zodat u vooraf precies weet waar u financieel aan toe bent. Het minimum tarief bedraagt tien manuren en dient middels vooruitbetaling voldaan te worden, waarna wij meteen voor u aan de slag kunnen gaan.

Van start tot finish
Voor het bij ons geldende tarief zijn wij regelmatig zelf aanwezig op de bouwplaats, voeren wij tussentijds aangekondigde en onaangekondigde controles uit en staan wij gedurende het hele bouwproject, van start tot finish, tot uw beschikking als uw persoonlijke toezichthouder. Voor bouwtoezicht bij verbouwingen en renovaties werken wij op basis van het bij ons geldende uurtarief, waarbij de te werken uren vooraf worden ingeschat en schriftelijk met u overeengekomen.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over bouwtoezicht in Spanje? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over bouwtoezicht