Alleen al in de Valenciaregio, bestaande uit de provincies Alicante, Castellón en Valencia, staan maar liefst meer dan 350.000 huizen die op niet legale wijze zijn gebouwd. Het merendeel van deze huizen staat op percelen die als ‘suelo rústico’ zijn aangemerkt. Het betreft hier vaak vrijstaande woningen, die door deContinue Reading

Anders dan men in het programma ‘Ik vertrek’ laat zien, is het steeds lastiger om in Spanje een ‘Bed & Breakfast’ op te starten. Dit daar er de laatste jaren in heel Spanje een wildgroei is ontstaan in B&B’s en steeds meer gemeentes geen vergunning meer afgeven. Ook het overnemenContinue Reading

Koopovereenkomsten kunnen worden beëindigd wanneer er sprake is van omstandigheden die het sluiten van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals overeenkomsten die zijn gesloten uit het oogpunt van fraude met schuldeisers of die betrekking hebben op lopende rechtszaken zonder de goedkeuring van alle bij de rechtszaak betrokken partijen. Daartoe kan deContinue Reading