Het contractrecht wordt ook wel verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht genoemd. Zodra twee of meer partijen met elkaar een overeenkomst sluiten, ontstaan over en weer rechten en verplichtingen. Als een van de partijen die verplichtingen niet of niet deugdelijk nakomen, dan ontstaat een conflict. Bij contractrecht kunnen wij u ondersteunen bij de volgende onderwerpen:

  • Opstellen van een overeenkomst;
  • Algemene voorwaarden;
  • Contractmanagement;
  • Opstellen van een overeenkomst;

Het is allereerst van belang om een goede overeenkomst op te stellen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk gaat het juist daarbij vaak mis. Niet zelden ontbreken belangrijke bepalingen of zijn deze onduidelijk of onwettelijk geformuleerd.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden worden meestal niet gelezen, maar zijn wel belangrijk. Als deze op de juiste manier van toepassing zijn verklaard, maken ze een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. Het hebben van goede algemene voorwaarden is als bedrijf daarom onontkoombaar. Als de algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn, dan is het van belang om de (belangrijke) bepalingen wel goed te kennen en te begrijpen.

Contractmanagement
Het opstellen van een overeenkomst is één ding, maar het uitvoeren van een overeenkomst is minstens zo belangrijk. Als een van de betrokken partijen niet handelt zoals voorgeschreven, dan moet de andere partij zorgvuldig handelen om alle rechten te behouden. Zo moet er tijdig worden geklaagd over een tekortkoming en moet er meestal een ingebrekestelling worden uitgestuurd.

Advocaat contractrecht
Een advocaat op het gebied van contractrecht is nodig als er een conflict ontstaat of dreigt te ontstaan over de uitvoering van een overeenkomst. Zoals hiervoor vermeld, is het zaak om correct te reageren zodat alle rechten blijven behouden. Zo is het noodzakelijk om tijdig te klagen en de andere partij in de gelegenheid te stellen om alsnog deugdelijk na te komen. Gebeurt dat niet, dan kan het recht op herstel en schadevergoeding verloren gaan. Wij adviseren u dan ook om tijdig met ons contact op te nemen.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden met betrekking tot Spaans contractrecht? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over contractrecht