Als u een huis in Spanje koopt, maakt de verkopende partij normaal gesproken de voorlopige koopovereenkomst, in het Spaans ‘Contrato de Arras’, op, dan wel wordt overeengekomen dat de koper dit voor zijn of haar rekening laat opmaken. Als u zelfstandig een huis koopt in Spanje, maar de taal niet voldoende beheerst, is het prettig te weten welke verplichtingen u precies aangaat bij ondertekening en wat de verschillen met de regels en gewoontes in uw thuisland zijn. Bent u overeengekomen dat u voor eigen rekening de koopovereenkomst dient te laten opmaken, kunt u dit het beste laten doen door een kantoor met verstand van zaken die het ook nog in uw eigen taal op kan stellen.

Controle en uitleg
Bij controle en uitleg bestuderen wij elk artikel nauwkeurig en bespreken wij elk artikel met u. Daarbij bekijken wij of de condities correct omschreven zijn en geheel conform hetgeen met u is overeengekomen, en beoordelen wij of er niet te weinig of juist teveel in de overeenkomst staat. Uiteraard wordt de overeenkomst getoetst of aan de wettelijke vereisten is voldaan en of eventuele bijlagen voor u geen onbekende risico’s inhouden. Als er onvolkomenheden geconstateerd worden, noteren wij de aanpassingen separaat in het Spaans, zodat u deze aan de verkopende partij kunt voorleggen ter verbetering. Wij maken geen schriftelijke vertaling op, daar wij niet officieel gekwalificeerd zijn als tolk en een schriftelijke verklaring daarmee nul waarde heeft. De bedoeling van onze service is dan ook het geven van een duidelijke uitleg en het aangeven wat de consequenties zijn van de artikelen. Na het doornemen van de overeenkomst en een eventuele correctieronde weet u wat de overeenkomst inhoudt en kunt u gerust tekenen.

Opmaken overeenkomst
Als u bent overeengekomen om zelf, voor eigen kosten, een voorlopige koopovereenkomst op te laten maken, vragen wij alle noodzakelijke gegevens op bij de verschillende partijen en alles dat overeengekomen is. Vervolgens controleren wij alle aan ons overhandigde documentatie en maken wij een voorlopige koopovereenkomst op in het Spaans met, indien gewenst, een globale schriftelijke vertaling in het Nederlands of Engels. Vóór ondertekening nemen wij alle artikelen met u door, zodat u zeker weet dat u begrijpt welke verplichting u aangaat en dat alles dat opgenomen moet zijn ook daadwerkelijk opgenomen is. Hierna weet u precies wat de overeenkomst inhoudt, wat de consequenties zijn en kunt u overgaan tot ondertekening van de overeenkomst.

Ons tarief
Voor het controleren van een in de Spaanse taal of in Spaans/Engels dan wel Spaans/Nederlands opgemaakte koopovereenkomst van maximaal 3 pagina’s, hanteren wij een tarief van € 250,-. Voor elke extra pagina volgt een meerprijs van € 75,- per pagina. Voor het opmaken van een koopovereenkomst in de Spaanse taal van maximaal 3 pagina’s, hanteren wij een tarief van € 375,-. Voor elke extra pagina volgt een meerprijs van € 125,- per pagina. Voor het opmaken van een koopovereenkomst in de Spaanse taal en een extra taal (uitsluitend Engels of Nederlands) van maximaal 3 pagina’s, hanteren wij een tarief van € 425,-. Voor elke extra pagina volgt een meerprijs van € 125,- per pagina. Het door ons gehanteerde tarief dient altijd middels vooruitbetaling voldaan te worden. Eventuele meerprijzen worden voldaan zodra duidelijk is hoeveel extra pagina’s in rekening worden gebracht. Het controleren van de reserverings- en/of koopovereenkomst is inbegrepen in ons tarief als u gebruik maakt van onze service aankoopbegeleiding.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over het controleren of maken van een koopovereenkomst? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over deze dienst