Wij controleren het reserverings- en koopcontract op onjuistheden en gemaakte afspraken.

Wanneer u als koper van plan bent om de woning te kopen, wordt veelal een reserveringscontract opgemaakt. In Spanje zijn er twee soorten reserveringscontracten. Zo is er allereerst het ‘contrato de reservas’. Bij dit contract betaalt u een vooraf overeengekomen bedrag aan de koper, die zich door aanname van de reserveringsbetaling verplicht om de woning niet meer te publiceren, het zogenaamde ‘van de markt halen’.

Een ‘contrato de reservas’ kan een vereiste zijn als u een hypotheekaanvraag heeft bij de bank. U kunt in dat geval ontbindende voorwaarden op laten nemen in de reserveringsovereenkomst ter verkrijging hypotheek, zodat u een bepaalde periode de tijd hebt om uw hypothecaire lening te verzorgen.

Het andere reserveringscontract is het ‘contrato de arras’. Dit is enigszins vergelijkbaar met een voorlopige koopovereenkomst en wordt voornamelijk gebruikt bij bestaande woningen of nieuwbouwwoningen die gereed zijn voor oplevering. Bij dit contract betaalt de koper een aanbetaling van meestal 10% van de verkoopprijs van de woning. Indien partijen afzien van de overdracht dienen zij een boete aan de andere partij te betalen van de hoogte van de aanbetaling.

In praktijk komt dit er op neer dat de koper bij het afzien van de koop zijn aanbetaling verliest. De verkoper betaalt bij terugtrekken uit de koopovereenkomst de koper zijn oorspronkelijke aanbetaling terug plus een bedrag van gelijke hoogte ter compensatie voor het mislopen van de woning.