Volledige controle al vanaf: € 295,-

U heeft uw keuze laten vallen op een of meerdere woningen in Spanje. Tien tegen een dat uw definitieve keuze mede bepaald zal worden door de bouwkundige staat waarin de woning verkeert. Vanzelfsprekend heeft u zelf al een beeld van de bouwkundige staat gevormd. Voor een definitieve beslissing hoeft u echter niet alleen op uw eigen waarnemingen af te gaan om te voorkomen dat u achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan. Een gecertificeerd bouwkundig inspecteur van Jan Nicolas Consultancy kan u wel zekerheid geven over zaken waar u nu nog twijfels over heeft of bevestigen dat er geen problemen zijn. Gaat u een nieuwbouwwoning in Spanje aankopen? Lees dan meer over onze service Opleveringscontrole nieuwbouw.

Wij zetten twijfels om in zekerheden
Jan Nicolas Consultancy is ruim 25 jaar actief in de Spaanse vastgoedwereld. Wij ondersteunen potentiële kopers op vele terreinen bij de aankoop van een woning in Spanje. Ons kantoor heeft de beschikking over een erkend bouwkundig inspecteur die Spaans gediplomeerd is, wat vooral van belang is voor buitenlandse kopers. Woningen in Spanje kennen niet alleen andere constructies maar vaak zijn er ook andere materialen toegepast dan in uw thuisland gebruikelijk is. Een bouwkundige expertise is van belang om nu te ontdekken waar later problemen of kosten uit voort kunnen komen, zodat twijfels kunnen worden omgezet in zekerheden. Bij een bouwkundige controle beoordelen wij de volgende elementen (voor zover aanwezig dan wel bereikbaar):

 • Fundering, binnen- & buitenmuren, vloeren en plafonds;
 • Functionering van afvoeren, ventilatie, kranen en leidingwerk;
 • Bouwkundige staat van metselwerk, tegel- & voegwerk en lateien;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Vochtcheck met betrekking tot houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren, et cetera;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV/AC;
 • Visuele beoordeling van rolluiken en zonweringen;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van de keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van sanitaire ruimtes;
 • Visuele beoordeling van de septische tank (indien aanwezig);
 • Een oordeel over de staat van schuren, garages en opstallen, voor zover aanwezig.

Onderzoeksplicht
In Spanje heeft de verkoper een meldingsplicht als hij weet dat de woning gebreken heeft die niet of niet duidelijk zichtbaar zijn. Ook zaken die direct met de woning te maken hebben, zoals de aanwezigheid van asbest, lood, termieten, afwijkingen in geregistreerde oppervlaktes en de recente inspectie van een septische tank vallen daaronder. Echter, als een verkoper bepaalde zaken “niet weet” of “nooit gezien of gemerkt heeft”, wordt de aansprakelijkheid doorgeschoven naar de koper van het huis. Zo zijn zaken als fundering, structuur en dakkwaliteit voor veel woningeigenaren lastig te beoordelen en men is niet verplicht het huis te laten keuren. Het is in de praktijk dan ook aan de koper om zelf de woning te beoordelen, want als de verkoper aantoonbaar kan maken dat hij niets van een bepaald gebrek wist, is het een langdurige, lastige, maar bovenal kostbare kwestie om uw gelijk te halen. Door zelf de woning te beoordelen weet de koper vooraf precies wat hij kan verwachten en wordt een ‘welles nietes’ situatie meteen voorkomen. Door middel van een bouwkundige controle nemen wij u deze verantwoordelijkheid uit handen.

Welke documentatie hebben wij nodig?
Om een bouwkundige controle zorgvuldig te kunnen uitvoeren, dienen wij ook de registratiegegevens van het object te kunnen controleren en, indien aanwezig, de recente controledatum van de septische tank. Hiervoor dienen wij, uiterlijk 24 uur vóór het inspectiemoment, te beschikken over de meest recente Nota Simple en, indien van toepassing, het door een architect of daartoe bevoegde andere instantie verstrekt keuringsrapport van de septische tank. Deze documentatie dient uiterlijk 72 uur voor de inspectiedatum in ons bezit te zijn. In het geval dat dit om enige reden niet mogelijk is vragen wij de Nota Simple aan, wat een vertraging van onze eindconclusie van minimaal een week tot gevolg kan hebben. De aanvraagkosten voor een Nota Simple bedragen € 75,- welke wij in rekening brengen bij de opdrachtgever. Het niet aanwezig zijn van een keuringsrapport met betrekking tot de septische tank, staat voor ons gelijk aan geen recente controle.

Ons tarief
Als u een bouwkundige controle laat uitvoeren is het prettig om vooraf de kosten te weten. Dankzij onze transparante werkwijze weet u bij Jan Nicolas vooraf precies wat de bouwkundige controle zal kosten. Voor een bouwkundige controle van een als ‘Urbano’ gekwalificeerd vastgoedobject in Spanje betaalt u vanaf € 295,-. Deze prijs geldt voor woningen met een totale constructie-oppervlakte tot 100 m². Daarboven geldt een toeslag van € 0,95 per m². Voor het bepalen van het tarief wordt in eerste instantie gekeken naar de door het kadaster opgegeven constructie-oppervlakte. De inspecteur bepaalt ter plaatse de werkelijke constructie-oppervlakte als deze significant afwijkt van de door het kadaster opgegeven oppervlakte. In geval de werkelijke oppervlakte groter is dan de kadastrale oppervlakte, wordt het tarief bijgesteld. De kosten voor het uitvoeren van een bouwkundige controle dienen middels vooruitbetaling voldaan te worden. Een bouwkundige controle is inbegrepen in ons tarief als u gebruik maakt van het compleet pakket van onze service aankoopbegeleiding.

Schriftelijke woninganalyse
Om ons tarief vriendelijk te houden, brengt de inspecteur na het uitvoeren van de bouwkundige controle mondeling verslag aan u uit. Dit kan direct op locatie of, als u niet persoonlijk bij de controle aanwezig bent, telefonisch. Als u echter prefereert om de eindconclusie uitgewerkt, in een duidelijk digitaal rapport te ontvangen, is dit uiteraard geen probleem. In dat geval werken wij, tegen eenmalige opmaakkosten van € 150,-, de bevindingen van de inspecteur in een rapport uit, die wij u toe laten komen per e-mail. De kosten voor het opmaken van een digitaal rapport dienen middels vooruitbetaling voldaan te worden.

Disclaimer
De bouwkundige controle is visueel en niet-destructief. Asbest en/of loden leidingen zullen worden gemeld als deze eenvoudig visueel waarneembaar zijn. De inspectie is echter geen asbest- dan wel loodinventarisatie. Aanwezigheid van asbest en/of loden leidingen kunnen met een controle niet totaal uitgesloten worden. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen en dergelijke zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele controle. Ons kantoor is niet verantwoordelijk voor niet gecontroleerde elementen welke buiten onze schuld om niet of slechts deels gecontroleerd kunnen worden.

Waarom Jan Nicolas Consultancy?
Als u een bouwkundige controle wilt laten uitvoeren, is het belangrijk dat u dit aan een specialist overlaat. Na de controle wilt u namelijk een goed beeld hebben van de bouwkundige staat en de daaraan gekoppelde waarde van de woning. Bij Jan Nicolas hebben wij bouwkundig inspecteurs in huis die niet alleen gecertificeerd zijn, maar, belangrijker nog, ook gespecialiseerd zijn in dit soort controles en mede daardoor de staat van de woning uitstekend kunnen beoordelen. Zo komen eventuele gebreken van de woning al snel aan het licht. Op die manier voorkomt u dat u te veel voor een woning betaalt of, erger nog, een ‘kat in de zak’ koopt.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meteen een bouwkundig expert boeken? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak en om eventuele vragen te beantwoorden. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag een bouwkundig expert boeken

  Let op: Ons tarief is exclusief leges en overige door instanties in rekening gebrachte kosten. Bij objecten die niet officieel gekwalificeerd zijn als ‘Urbano’ volgt een bijtelling op ons tarief van € 195,- in verband met het significante meerwerk dat niet urbane objecten en commerciële objecten in Spanje met zich meebrengen.