Nog steeds is het voor veel mensen de ultieme droom om een eigen woning in Spanje te bezitten. Velen denken echter dat dit voor hen niet is weggelegd en hebben het idee van een woning in de Spaanse zon al verworpen. Dit is erg jammer, want er zijn wel degelijk mogelijkheden om via ons kantoor uw Spaanse woning middels een financiering te kopen. Door de samenwerking met diverse gerenommeerde Spaanse banken, komen wij altijd met het voor u meest voordelige voorstel. Maar wat kan wel en wat kan niet? Hierop geven wij op deze pagina antwoord.

Hoeveel kan men maximaal lenen?
Spanje kent geen 100% hypotheken. Voor ingezetenen, residenten met inkomen in Spanje, geldt een plafond van 80%. Een niet-resident, dus ook ingezetenen die geen inkomsten in Spanje hebben, kunnen maximaal 70% financieren. Deze topfinanciering wordt altijd berekend over de laagst bekende waarde van de woning. Is de taxatiewaarde dus lager dan de aankoopprijs, kijkt men daar de taxatiewaarde en andersom. Spaanse banken verlangen een bewijs dat de koper de financiële middelen heeft om het restant van de aankoopprijs, vermeerderd met de kosten koper (11 tot 12%) uit eigen vermogen te financieren. Dit bedrag dient aantoonbaar te zijn op een rekeningafschrift. Een uitzondering hierop is eigen vermogen in een holding. Eventuele overwaarde van de Nederlandse woning wordt niet gerekend tot het eigen vermogen. Toekomstig eigen vermogen wordt evenmin overwogen voor het beoordelen van een hypotheekaanvraag.

Voorwaarden, leeftijd & looptijd
Spaanse banken verlangen een aantoonbaar vast maandelijks inkomen uit arbeid. Zij willen zekerheid dat de aanvrager voor een langere periode een vast salaris ontvangt. De banken bekijken de huidige situatie en het gemiddelde van de afgelopen twee jaar. Toekomstig inkomen zal dus niet worden meegerekend. Ook niet als het toekomstig inkomen uit toekomstige zelfstandige arbeid komt. Een Spaanse hypotheek heeft voor niet-residenten een maximale looptijd van 20 jaar en dient voor het bereiken van de leeftijd van 75 jaar volledig annuïtair te zijn afgelost. Dat betekent dat bijvoorbeeld een cliënt die 55 jaar oud is een maximale looptijd van 20 jaar heeft op een hypotheek, maar een cliënt van 60 jaar dient de hypotheek binnen 15 jaar volledig af te lossen. Als de hypotheek op naam zal staan van een koppel zullen banken in de regel de looptijd baseren op de oudste persoon.

Acceptatie van een hypotheek
Voor acceptatie van een hypotheek mag de aanvrager niet meer dan 35% van het gezamenlijk netto inkomen uitgeven aan bruto woonlasten. De woonlasten in eigen land en voor een eventuele financiering in Spanje worden bij elkaar opgeteld. Tevens worden maandelijkse overige kredieten en/of alimentatieverplichtingen meegewogen. Tezamen mag dit bedrag de 35% niet overschrijden, anders wordt de aanvraag afgekeurd. Inkomen uit verhuur van tweede woningen wordt als secundair inkomen beoordeeld. Hier wordt gekeken naar huurinkomsten, alsmede hypotheeklasten op die woningen en de verhouding schuld ten opzichte van de waarde van de woningen.

Bescherming
Cliënten zijn in Spanje bij wet beschermd, zodat banken transparant zijn naar hypotheekaanvragers. Zo zijn banken verplicht een volledig hypotheekdossier tien dagen voor de passeerdatum aan te bieden bij de notaris. Dit is bedoeld om cliënten beter en grondiger te informeren over de voorwaarden en condities van de hypotheek. Het betekent echter ook dat binnen die tien dagen twee notarisbezoeken nodig zijn. Tijdens de eerste neemt de notaris alle voorwaarden, inclusief de kosten, met de cliënt door. Als alle partijen akkoord gaan, volgt een tweede bezoek. Dat is tenminste twee dagen na het eerste zodat men gelegenheid heeft de aanbieding goed te overwegen. Qua tijd zal deze extra bescherming een lichte vertraging van het hypotheekproces betekenen. Wie niet in Spanje aanwezig kan of wil zijn tijdens dit proces kan zijn of haar advocaat machtigen uw zaken te regelen. Met betrekking tot vervroegd aflossen van uw hypotheek in Spanje, is de algemene regel dat vervroegde aflossing bij een variabele rente in de eerste vijf jaar 0,5% over het af te lossen bedrag mag zijn. Daarna wordt het verlaagd naar 0,25%. Bij een hypotheek met een vaste rente zal de maximale boete tijdens de eerste vijf jaar 2% zijn en daarna maximaal 1,5%. De bank is zelf verantwoordelijk voor de meeste éénmalige kosten voor de afsluiting van de hypotheek. Denk daarbij aan de notariskosten, kadastrale kosten en hypotheekbelasting. De taxatiekosten, door de bank gehanteerde administratiekosten en eventuele intermediaire kosten zij voor rekening van de aanvrager.

Denk aan het NIE
Om een huis in Spanje te kunnen kopen heeft u een NIE nodig. Dit is een burgerlijk registratie nummer voor buitenlanders. Een NIE kunt u in eigen land aanvragen bij het Spaans Consulaat of in Spanje bij de nationale politie. U dient hiervoor een afspraak te maken en de wachttijd kan flink oplopen. Heeft u dus geen NIE is het belangrijk dat u dit eerst regelt voor u een huis in Spanje gaat zoeken. Ons kantoor kan helaas niet assisteren bij het aanvragen van een NIE, maar met ons duidelijk stappenplan is het voor iedereen zeer eenvoudig om geheel zelfstandig een NIE aan te vragen in Spanje.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hypotheekadvies in Spanje? Klik op onderstaande knop en doe nu een hypotheekcheck. Het duurt slechts 2 minuten! Na ontvangst van uw gegevens nemen wij binnen 48 uur contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

DOE HIER UW HYPOTHEEKCHECK

De uitslag van een hypotheekcheck is geen offerte, dient te worden beschouwd als indicatief en is onder voorbehoud van volledigheid, juistheid en aantoonbaarheid van de opgegeven informatie. Bij hypotheekadvies en een hypotheekcheck zijn onze algemene hypotheekvoorwaarden van toepassing. Door ons kantoor uitgebrachte offertes en/of indicaties zijn altijd onder voorbehoud van bankacceptatie en rentewijzigingen. Bij het uitbrengen van een offerte en/of het opnieuw indienen van een hypotheekcheck vervallen alle voorgaande offertes en/of uitslagen.