Bij het kopen van een huis in Spanje is het gebruikelijk om een advocaat of een juridisch specialist als Jan Nicolas in te schakelen. Het aankoopproces in Spanje is namelijk complex en de koper geniet minder bescherming dan in uw thuisland vaak het geval is. Buitenlandse kopers hebben daarnaast vaak last van een taal- en cultuurbarrière, ook dienen zij aanvullende handelingen uit te voeren die in het thuisland ongebruikelijk zijn en dienen veel zaken gecontroleerd te worden die in het thuisland door de notaris gedaan worden. Om die reden raden wij u dan ook aan om u altijd juridisch te laten begeleiden door een onafhankelijk specialist met ervaring in vastgoedrecht in Spanje.

Nederlandstalig juridisch advies
Bij Jan Nicolas vindt u een team van advocaten en juridisch specialisten met jarenlange ervaring en expertise in het begeleiden van Nederlanders en Belgen bij het kopen van een huis in Spanje. Daarnaast bieden wij een scherp tarief voor de hoge kwalitatieve dienstverlening die u verwacht. Ons juridisch team kan u bijstaan bij het kopen van zowel bestaande woningen, nieuwbouw woningen en woningen op plan. En dit door heel Spanje, naar welk stukje Spanje uw voorkeur ook uitgaat. Als u gebruik maakt van onze service ‘Juridische recherche’, dan zijn de volgende zaken, voor zover van toepassing, in ons tarief inbegrepen:

 • Raadplegen en controleren van de verschillende eigendomsregisters.
 • Controleren van eigendom op hypotheek, lasten en of andere beslagen.
 • Controleren van vergunningen voor de bouwwerken op het onroerend goed.
 • Controleren van de IBI-aangiftes (Onroerendgoedbelasting).
 • Controleren van of er een bouwvergunning aanwezig is.
 • Controleren van of er een decenale verzekering aanwezig is.
 • Controleren van certificaten zoals de cédula de habitabilidad en de licencia de primera ocupaccion.
 • Opstellen of controleren van het reserveringscontract (indien nodig/aanwezig).
 • Opstellen van het (voorlopig) koopcontract (contrato de arras of contrato de compraventa).
 • Raadplegen van een notaris in Spanje om de koopovereenkomst te tekenen.
 • Begeleiding bij het tekenen van het notariële koopcontract.

Het juridisch onderzoek
Tijdens het juridische onderzoek controleren wij de beschikbare documentatie van de woning. Daarnaast vragen wij ook naar specifieke wensen en/of plannen die de u heeft en of u tijdens het contact met de makelaar of verkoper zelf al bepaalde kwesties heeft opgemerkt die mogelijk een extra risico kunnen vormen. Wij geven vervolgens aan welke documenten nog ontbreken en vragen deze op bij de verkoper. Vaak moet deze ook worden geïnformeerd over de noodzakelijke handelingen. Uiteraard spelen wij hier een terughoudende rol in. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt namelijk bij de verkoper. Wanneer u als koper van plan bent om de woning te kopen, kan er voor worden gekozen om een reserveringscontract te tekenen. Als u gebruik maakt van onze service zullen wij in dat geval namens u onderhandelen over de voorwaarden die in de koopovereenkomst komen te staan.

Als u gebruik maakt van onze service Aankoopmakelaar in Spanje, is een volledige Juridische Controle altijd inbegrepen in ons tarief

Reserveringscontract
In Spanje zijn er twee soorten reserveringscontracten. Zo is er allereerst het ‘contrato de reservas’. Bij dit contract betaalt u een bedrag aan de koper, meestal € 5.000,-, die zich door aanname van de reserveringsbetaling verplicht om de woning niet meer te publiceren, het zogenaamde ‘van de markt halen’. Dit contract kan een vereiste zijn als u een hypotheekaanvraag heeft bij de bank. Wij kunnen in dat geval ontbindende voorwaarden op laten nemen in de reserveringsovereenkomst ter verkrijging hypotheek, zodat u een bepaalde periode de tijd hebt om uw hypothecaire lening te verzorgen. Het andere reserveringscontract is het ‘contrato de arras’. Dit is een voorlopige koopovereenkomst en wordt voornamelijk gebruikt bij bestaande woningen of nieuwbouwwoningen die gereed zijn voor oplevering. Bij dit contract betaalt de koper een aanbetaling van meestal 10% van de verkoopprijs van de woning. Indien partijen afzien van de overdracht dienen zij een boete aan de andere partij te betalen van de hoogte van de aanbetaling. In praktijk komt dit er op neer dat de koper bij het afzien van de koop zijn aanbetaling verliest. De verkoper betaalt bij terugtrekken uit de koopovereenkomst de koper zijn oorspronkelijke aanbetaling terug plus een bedrag van gelijke hoogte ter compensatie voor het mislopen van de woning.

Wat is ons tarief?
Als u gebruik wilt maken van onze service ‘Juridische recherche’, is het prettig om vooraf de kosten te weten. Dankzij onze transparante werkwijze weet u bij Jan Nicolas vooraf precies waar u financieel aan toe bent. Geen verrassingen achteraf. Voor onze service hanteren wij een tarief van € 950,- welke u voldoet bij het aangaan van de opdracht, waarna wij meteen voor u aan de slag gaan. Als een akkoord is bereikt met de verkopende partij over de koopprijs, opleverdatum en eventuele andere voor u belangrijke zaken concretiseren wij de afspraken in een koopovereenkomst of controleren de koopovereenkomst als deze wordt opgemaakt door de verkopende partij. Maakt u gebruik van onze service Aankoopmakelaar in Spanje? Dan is Juridische recherche inbegrepen in onze courtage. Lekker overzichtelijk dus, compleet en geen financiële verrassingen achteraf!

Meer weten?
Wilt u meer weten over Juridische recherche? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.