Volledige opleveringscontrole al vanaf: € 695,-

De oplevering van uw nieuwbouwwoning in Spanje is een spannend moment na een lange periode van wachten. Het liefst neemt u de sleutel zorgeloos in ontvangst, maar dat is helaas niet altijd het geval. Ondanks de nieuwe woning kan er sprake zijn van bouwkundige gebreken. Met een opleveringscontrole krijgt u dit vooraf inzichtelijk. Een door ons kantoor ingeschakelde bouwkundig inspecteur begeleidt u bij de oplevering van uw nieuwbouwwoning en zorgt voor een duidelijk en uitgebreid rapport. Zo trekt u zorgeloos uw nieuwe woning in. Gaat u voor een gebruikte woning in Spanje? Dan kunt u beter gebruik maken van onze service Bouwkundige controle.

Wat is een opleveringscontrole?
Een opleveringscontrole is een visuele beoordeling van een nieuwbouwwoning. Hierbij controleert een onafhankelijke bouwkundige uw woning op kritische wijze. Zo krijgt u direct inzicht in eventuele bouwkundige gebreken. De bouwkundige is op de hoogte van de regels en normen in de bouw in Spanje en ziet bovendien meer dan u. De bouwkundig inspecteur komt op voor uw belangen en met de uitkomst staat u vervolgens sterker tegenover de aannemer. Een erg waardevolle investering dus. Tot slot ontvangt u advies en tips over welke stappen u kunt nemen om de gebreken te (laten) verhelpen.

Visueel onderzoek met rapportage
De opleveringscontrole voor nieuwbouwwoningen wordt uitgevoerd door één van onze bouwkundige inspecteurs. Samen met u gaat de inspecteur door de hele woning en beoordeelt de inspecteur de woning op alle essentiële punten door middel van een visuele controle. Met een duidelijke en uitgebreide schriftelijke rapportage over de geconstateerde gebreken begeleidt de bouwkundig inspecteur u bij de oplevering van uw nieuwbouwwoning. Eventuele gebreken worden genoteerd waarna de aannemer de gelegenheid heeft om de gebreken te herstellen. Als een gebrek niet direct, of in ieder geval vóór oplevering hersteld kan worden, wordt schriftelijk vastgelegd binnen welke termijn het gebrek hersteld zal worden.

Waar controleren wij op?
· Uitvoering van het meer- of minderwerk
· Zijn de vastgelegde punten verholpen tijdens de voorschouw?
· Waarneembare bouwkundige gebreken
· Schoonmaak
· Afwerking en/of beschadigingen

Aansprakelijkheid aannemer
De aannemer is in Spanje niet aansprakelijk voor alle zichtbare gebreken die niet voor oplevering schriftelijk zijn kenbaar gemaakt. Hij hoeft deze bouwgebreken dus niet achteraf te herstellen als er voor oplevering geen melding van is gemaakt. Daarom is het belangrijk dat alle zichtbare gebreken en geschilpunten zijn genoteerd vóór u tekent als nieuwe eigenaar. De aannemer is wél aansprakelijk voor oplevergebreken die bij de oplevering niet zichtbaar waren. Gebreken die niet visueel geconstateerd kunnen worden zijn zogeheten ‘verborgen gebreken’, waarop de aannemer later na ontdekking alsnog op aangesproken kan worden. Het is ook raadzaam om zaken waarover de koper en aannemer van mening verschillen en beschadigingen schriftelijk vast te leggen. Dit om latere discussies over meningsverschillen en wie de beschadiging heeft veroorzaakt te voorkomen. Gezien het belang van een goede overdracht is het raadzaam dat u zich bij de opleveringscontrole bij te laten staan door een ervaren bouwkundig inspecteur.

Ons tarief
Als u een opleveringscontrole voor nieuwbouwwoningen in Spanje laat uitvoeren is het prettig om vooraf de kosten te weten. Dankzij onze transparante werkwijze weet u bij Jan Nicolas vooraf precies wat de opleveringscontrole zal kosten. Voor een opleveringscontrole van een nieuwbouwobject in Spanje betaalt u vanaf € 695,-. Deze prijs geldt voor nieuwbouwwoningen met een totale constructie-oppervlakte tot 100 m². Daarboven geldt een toeslag van € 1,25 per m². Voor het bepalen van het tarief wordt gekeken naar de constructie-oppervlakte zoals deze in de bouwtekeningen staat opgegeven. De inspecteur bepaalt de werkelijke constructie oppervlakte als deze significant afwijkt van de in de bouwtekeningen opgegeven oppervlakte. In geval de werkelijke oppervlakte groter is dan in de bouwtekeningen is opgegeven, wordt het tarief in hoogte aangepast. De kosten voor het een opleveringscontrole dienen middels vooruitbetaling voldaan te worden. In het geval u gebruik maakt van onze service aankoopmakelaar, zijn de kosten voor een opleveringscontrole niet inbegrepen in ons tarief.

Waarom Jan Nicolas Consultancy?
Als u een opleveringscontrole wilt laten uitvoeren, is het belangrijk dat u dit aan een specialist overlaat. Na de controle wilt u namelijk een goed beeld hebben van de bouwkundige staat en eventuele gebreken. Bij Jan Nicolas hebben wij bouwkundig inspecteurs in huis die niet alleen gecertificeerd zijn, maar, belangrijker nog, ook gespecialiseerd zijn in dit soort controles en mede daardoor de staat van de woning uitstekend kunnen beoordelen. Zo komen eventuele herstelpunten van de woning al snel aan het licht. Op die manier voorkomt u dat u later voor, vaak financiële, verrassingen komt te staan of, erger nog, een ‘kat in de zak’ koopt.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over opleveringscontrole bij nieuwbouw in Spanje? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over deze dienst