Het antwoord op de vraag welke regels in Spanje van toepassing zijn bij huur en verhuur, hangt in het huurrecht vooral af van de vraag wat er verhuurd wordt. In het vastgoed zijn er vier verschillende huurregimes: huur woonruimte, huur vakantieruimte, huur commerciële ruimte en huur overige.

Huur woonruimte
Het huurrecht woonruimte wordt in Spanje gekenmerkt door veel strenge en nog steeds ook enorm veel onduidelijke en onlogische regels die verplicht van toepassing zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet zonder meer mogelijk om een huurovereenkomst die voor minimaal een jaar is aangegaan tussentijds op te zeggen voordat de wettelijk vastgelegde uiterlijke huurperiode is verstreken. De huurder heeft in Spanje namelijk verregaande huurbescherming. Ook ten aanzien van een jaarlijkse verhoging van de huurprijs heeft de huurder rechten. Deze mag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, jaarlijks met niet meer dan de dan geldende index verhoogd worden, maar nimmer met meer dan 3%.

Huur vakantieruimte
Het huurrecht vakantieruimte wordt in Spanje gekenmerkt door in de eerste plaats de verplichte verhuurvergunning, die steeds minder vaak wordt afgegeven. Deels omdat de regels waaraan de te verhuren ruimte moet voldoen en deels omdat meer en meer gemeentes de wildgroei van vakantieverblijven een halt toe willen roepen. Daarbij wil de Spaanse overheid de verhuur voor lange termijn (minimaal 12 maanden) stimuleren vanwege de voortdurende schaarste van huurwoningen. Het ontbreken van een verhuurvergunning kan de verhuurder al snel een boete opleveren van enkele tienduizenden euro’s.

Huur commerciële ruimte
Alhoewel deze tak van het huurrecht doorgaans wordt aangeduid als ‘huur commerciële ruimte’ is het veel breder dan dat. De bescherming voor huurders van een commerciële ruimte is weliswaar beperkter is dan bij woonruimte, ook hier gelden beschermende bepalingen. Zo is opzegging van de huur door de verhuurder niet zonder meer mogelijk en kan de huurprijs in sommige gevallen worden aangepast. Daarbij is het bij wanbetaling erg lastig om de huurder uit te laten zetten, daar de verhuurder daarmee in conflict komt met de Spaanse wet die bepaald dat het niet is toegestaan een persoon zijn bron van inkomsten te ontnemen.

Huur overige
Deze vorm van huurrecht geldt voor al het vastgoed in Spanje dat niet kwalificeert is als woonruimte, vakantieruimte of commerciële ruimte. Hiervoor gelden nauwelijks beschermende wettelijke bepalingen. Het is alleen mogelijk om in sommige gevallen gedurende een beperkte periode te worden beschermd tegen ontruiming. Voor de rest is deze vorm van huur onbeschermd en is het dus zaak om alle belangrijke zaken goed in een huurovereenkomst op te nemen.

Advocaat huurrecht
Ongeacht welk huurregime op uw situatie van toepassing is, kunnen wij u van advies voorzien. Onder meer in de volgende situaties kunnen wij u helpen:

  • problemen met betrekking tot de beëindiging van de huur;
  • huuropzegging;
  • indeplaatsstelling;
  • aanpassing van de huurprijs;
  • gebreken in het gehuurde,
  • ontruiming van het verhuurde;
  • opmaken of controleren huurovereenkomsten.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden met betrekking tot Spaans huurrecht? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over huurrecht