In 5 stappen naar uw Spanje Hypotheek

Als intermediair van diverse Spaanse banken, zoekt onze hypotheekadviseur in opdracht van u naar de voor u beste financieringsvorm voor het te financieren onroerend goed in Spanje. Onze hypotheekadviseur gaat hierbij altijd voor een persoonlijke benadering op basis van wederzijds vertrouwen, waarbij uw belang immer centraal staat. Dit betekent dat wij niet alleen nagaan of u de maandlasten voor een eigen woning kunt opbrengen. Wij houden ook rekening met mogelijke variabelen, die van invloed kunnen zijn op uw toekomstige financiële positie. Om tot een goed advies te komen, werken wij volgens een eenvoudig te realiseren 5 stappenplan.

Stap 1:
U doet een vrijblijvende hypotheekcheck
Om te weten of een hypotheek tot de mogelijkheden behoort, vragen wij u om eerst een vrijblijvende online hypotheekcheck uit te laten voeren door onze hypotheekadviseur. Met de hypotheekcheck heeft u snel een globaal inzicht in wat u kunt lenen in Spanje. Na binnenkomst van uw gegevens inventariseren wij in de eerste plaats uw persoonlijke situatie en specifieke wensen. Als wij daadwerkelijk mogelijkheden zien neemt onze hypotheekadviseur contact met u op om deze te bespreken. De volgende stap is om uw gegevens door te sturen naar de bank met het verzoek een offerte uit te brengen onder voorbehoud van taxatie en definitieve bankacceptatie. Deze bankacceptatie is afhankelijk van de juistheid van de door u doorgestuurde gegevens, taxatie en de aanwezigheid van alle noodzakelijke documenten.

Doe nu een hypotheekcheck

Let op: Als niet resident kunt u maximaal 70% financieren van de laagst bekende waarde (taxatie of koopprijs) en als resident maximaal 80%. Onrealistische hypotheekchecks of hypotheekchecks welke niet voldoen aan de minimale voorwaarden ter verkrijging van een hypotheek worden door ons niet in behandeling genomen.

Stap 2:
De taxatie
In Spanje dienen objecten eerst getaxeerd te worden door een onafhankelijke taxateur, voordat een bank overgaat tot het uitbrengen van een definitief aanbod. Mocht u tevreden zijn met de uitgebrachte offerte onder voorbehoud, dan wordt u verzocht de offerte te ondertekenen en retour te mailen, samen met alle in de offerte aangegeven documentatie. Tevens dient u bij acceptatie van de offerte de taxatiekosten te voldoen. Na ontvangst van de documentatie en de taxatiekosten, geven wij de bank opdracht tot het arrangeren van een taxatie. Zodra wij opdracht geven tot taxatie zal de desbetreffende bank direct een rekening openen op uw naam, waarvan wij de gegevens aan u zullen doen toekomen. Het taxatierapport krijgt u in Spanje niet vooraf toegezonden, maar wordt u overhandigd ten kantore van de notaris. De hoogte van de taxatiekosten zijn afhankelijk van de koopprijs en bedragen gemiddeld vijfhonderd euro.

Stap 3:
Het definitieve hypotheekaanbod
Ongeveer één tot twee weken na het uitvoeren van de taxatie zal de bank het taxatierapport ontvangen van het taxatiebureau. Het rapport wordt samen met reeds door u aangeleverde documentatie aangaande inkomsten, uitgaven, woning en dergelijke, gedeponeerd bij de acceptant van de bank die groen licht dient te geven voor de hypotheekaanvraag. De acceptant zal de hypotheekaanvraag toetsen aan inkomen, taxatiewaarde, aankoopprijs en leeftijd aanvrager. Aan de hand van deze waarden zal de bank ongeveer twee weken na ontvangst van het taxatierapport met een definitief aanbod komen en een datum waarop de hypotheek kan passeren bij de notaris in Spanje. De bank doet u een aanbod waarin het hypotheekproduct, het te financieren bedrag en de te verwachten maandlasten worden vastgelegd. Dit aanbod is slechts korte tijd geldig. U krijgt meteen een datum van het passeren van de hypotheekakte bij de notaris door. Deze datum is een voorstel en is uiteraard aanpasbaar aan uw eigen tijdschema. U dient er echter rekening mee te houden dat men in Spanje niet gewend is hier meer dan enkele weken van af te wijken.

Stap 4:
De notaris
Notarissen in Spanje hanteren een vrij soepel tijdschema. Hierdoor kan het voorkomen dat u een afspraak heeft om bijvoorbeeld 11.00 uur, maar dat u pas om 13.00 uur aan de beurt bent. In Spanje is dit algemeen geaccepteerd en men gaat er van uit dat dit ook in andere landen gemeengoed is. Bij de notaris dienen alle aanvragers in persoon te verschijnen, dan wel kan een derde persoon (bijvoorbeeld een advocaat of een vertegenwoordiger van ons kantoor) te worden gemachtigd om uit uw naam de hypotheekakte te ondertekenen. Omdat in de regel alle documentatie per fax of e-mail aan de bank wordt doorgezonden, zullen de notaris én vertegenwoordiger van de bank u vragen om de originele stukken. Neemt u deze dus mee naar de notaris en vergeet ook niet om een geldig paspoort en uw NIE mee te nemen. Het is in Spanje niet toegestaan om aktes bij de notaris te laten passeren als de partijen het Spaans niet voldoende beheersen. In dat geval bent u verplicht een daartoe bevoegd tolk in te schakelen. Ons kantoor kan u, indien gewenst, begeleiden bij de notaris.

Stap 5:
De hypotheek wordt verstrekt
In Spanje is het gebruikelijk dat het hypotheekbedrag middels een cheque overhandigt wordt aan de verkopende partij. Dit is voor u meteen de meest veilige manier van betalen. Wel zijn er aan het opmaken van een cheque kosten verbonden, welke per bank verschillen en die eenvoudig op kunnen lopen tot enkele honderden euro’s. Het is ook mogelijk dat de bank het geld contant aan u uitkeert, maar hiermee loopt u een erg groot risico. Na ondertekening van de koopakte, zal de verkopende partij de ruimte verlaten en ondertekent u, samen met de notaris en de vertegenwoordiger van de bank, de hypotheekakte en kunnen wij u feliciteren met uw Spanjehypotheek. Uiteraard is onze dienstverlening met het passeren van de hypotheekakte niet afgelopen. Mochten er in een stadium na ondertekening problemen ontstaan, dan kunt u altijd een beroep op ons doen voor advies en waar mogelijk ondersteuning en bemiddeling. Voor het geval u wederom een hypotheek wenst af te sluiten, staan wij u ook daarbij weer graag terzijde.

De kosten
Wilt u gebruikmaken van onze diensten met betrekking tot hypotheekbemiddeling en advies in Spanje? Dan hanteren wij een financieringsbedrag afhankelijke bemiddelingsvergoeding vanaf € 2.000,-. Mocht de bank uw aanvraag onder voorbehoud van taxatie accepteren, vragen wij u de taxatiekosten te voldoen. De taxatiekosten krijgt u vooraf van onze hypotheekadviseur door en dient u te voldoen vóórdat de taxatie door de bank wordt aangevraagd.

Doe een gratis hypotheekcheck.
Wilt u uw hypotheekmogelijkheden weten? Doe dan een gratis en geheel vrijblijvende hypotheekcheck. Met de hypotheekcheck heeft u snel een globaal inzicht in wat u kunt lenen in Spanje. Als na bestudering van de door u verstuurde gegevens blijkt dat een hypotheek daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort, neemt onze hypotheekadviseur contact met u op om uw mogelijkheden door te spreken. En hij spreekt gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Doe nu een hypotheekcheck