Persoonlijke berekening en advies

Op deze pagina vindt u geen geautomatiseerd rekenmodel, om daarmee uit te rekenen hoeveel u misschien kunt financieren. In de eerste plaats geven wij de voorkeur aan een persoonlijke berekeningen en advies. Daar komt bij dat de beoordelingsmethode die de Spaanse banken hanteren niet snel ‘matchen’ met geautomatiseerde rekenmodellen. Om tot een nauwkeurige berekening te kunnen komen en daarmee het juiste advies te kunnen geven, start onze Nederlandstalige hypotheekadviseur met het bespreken van uw persoonlijke en financiële situatie. Iedereen is namelijk anders en daarmee ook elke situatie. Met een meerjarige ervaring met banken in Spanje heeft onze hypotheekadviseur goed inzicht in de reken- en beoordelingsmethodes, waardoor hij vrij nauwkeurig uw hypotheek in Spanje kan berekenen. Wel treft u op deze pagina een rekenmodule waarmee u globaal uw maandlasten berekenen. De uitkomst dient u echter als indicatief te beschouwen en is slechts bedoeld om u een globaal inzicht te geven in uw maandelijkse hypotheeklasten, niet uw mogelijkheden.

Een beetje anders dan u gewent bent
In Spanje gaat een hypotheekaanvraag nét even anders dan u wellicht gewent bent. Als uw hypotheekaanvraag wordt voorgelegd aan de Spaanse bank, vraagt de bank om bewijs van voldoende inkomen, waarbij de huidige woon- en kredietlasten leidend zijn. Spaanse banken rekenen nooit met bruto inkomsten, maar altijd met netto inkomsten. Daarbij is het inbrengen van eigen middelen bij de aankoop van een Spaanse woning vereist en worden aflossingsvrije hypotheken niet aangeboden. Wanneer u in dienst bent bij een bedrijf dat niet van u is, dan is een jaaropgave samen met een IB aangifte van het afgelopen jaar leidend voor de bepaling van het totale (netto) inkomen. Extra verdiensten als overuren, bonussen en toeslagen worden meegerekend, echter met een andere factor dan het vaste inkomen. Als aangetoond kan worden dat het extra inkomen van structurele aard is, kan het soms toch mogelijk zijn om dit met het totale inkomen mee te rekenen. Dit is echter geen zekerheid. In Spanje is de vaste rente gelijk aan de looptijd van de hypotheek. Zonder taxatie brengt de Spaanse bank geen hypotheekofferte uit. Hierbij kijkt de bank naar de laagst bekende waarde. Is de taxatiewaarde lager dan de koopprijs, is de taxatiewaarde leidend. Is de koopprijs lager dan de taxatiewaarde, is de koopprijs leidend.

Bereken uw maandlasten

Disclaimer: Bovenstaande cijfers en waarden zijn indicatief en slechts bedoeld om u een globaal inzicht te geven in uw maandelijkse hypotheeklasten. De in de bankofferte opgegeven cijfers en/of waarden zijn derhalve beslissend. Jan Nicolas Consultancy S.L. en onze hypotheekadviseur zijn niet verantwoordelijk voor schade geleden door het gebruik van deze calculator of het gebruik van de uitkomst van de berekening. Mocht u uw exacte maandlasten willen weten dan verzoeken wij u een vrijblijvende hypotheekcheck uit te laten voeren.

Doe een gratis hypotheekcheck
Wilt u uw hypotheekmogelijkheden weten? Doe dan een gratis en geheel vrijblijvende hypotheekcheck. Met de hypotheekcheck heeft u snel een globaal inzicht in wat u kunt lenen in Spanje. Als na bestudering van de door u verstuurde gegevens blijkt dat een hypotheek daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort, neemt onze hypotheekadviseur contact met u op om uw mogelijkheden door te spreken. En hij spreekt gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Doe nu een hypotheekcheck