De vraag of een verhuurder in Spanje bezoekers mag verbieden in een huurwoning, houdt veel huurders bezig. Vooral jongere huurders of huurders met familie buiten de stad willen graag af en toe bezoek ontvangen. Mits dit in het huurcontract is opgenomen, en de huurder hiermee akkoord is gegaan, mag een verhuurder bezoek beperken of zelfs verbieden voor zijn verhuurde woning. Dergelijke beperkingen moeten echter redelijk zijn. Enerzijds moet de huurder de woning kunnen gebruiken en ervan kunnen genieten. Anderzijds moet de verhuurder erop kunnen vertrouwen dat zijn eigendom goed verzorgd wordt.

Woongenot
Het is hierbij goed om de afspraak voor rustig woongenot te benoemen. Dit geeft de huurder het recht op ongestoord gebruik en genot van de woning. De huurder moet dus van de woning kunnen genieten zonder dat de verhuurder onaangekondigd langskomt, mensen naar de woning meeneemt of bezoek verbiedt. Maar ook hier moet gekeken worden wat redelijk is. De Wet op het overleg huur en verhuur of in het Spaans ‘Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) bevat geen specifieke artikelen die de verhuurder expliciet het recht geven om bezoek in de gehuurde woning te verbieden. De wet stelt wel dat de voorwaarden van het huurcontract worden bepaald door de wil van beide partijen, zolang dit niet ingaat tegen de wet. Omdat deze wet dus geen grenzen stelt aan bezoek, kunnen huurder en verhuurder hierover afspraken maken en deze opnemen in het huurcontract.

Verbod op bezoek
De vraag is dan ook, mag een verbod voor bezoekers in een huurcontract worden opgenomen? Het antwoord hierop is ja, het is mogelijk om in een huurcontract op te nemen dat bezoek wordt verboden of beperkt. Echter, een dergelijke clausule is niet blijvend geldig, omdat de Spaanse Grondwet in artikel 10 de persoonlijke levenssfeer beschermt. Een huurder kan zich dus op elk moment terugtrekken uit zo’n afspraak, zonder negatieve gevolgen. Artikel 10 stelt namelijk dat de persoonlijke levenssfeer onschendbaar is en dat de overheid deze moet respecteren. Dit betekent dat een clausule die bezoek verbiedt vrijwillig en tijdelijk is, afhankelijk van de wil van de huurder. Het verstandigst is om zich te laten leiden door gezond verstand. Er zijn echter wel grenzen. Als een huurder bijvoorbeeld maandenlang bezoekers laat logeren en hen (een deel van) de huur laat betalen, kan de verhuurder het contract ontbinden wegens ongeoorloofd onderverhuur.

Woning betreden
Veel huurders vragen zich ook af of hun verhuurder onaangekondigd de woning mag betreden. Het antwoord hierop is nee, de verhuurder mag niet zomaar binnenkomen. of het perceel waarop een woning gesitueerd is betreden. Volgens artikel 10 van de Grondwet is de persoonlijke levenssfeer onschendbaar. De overheid (en dus ook een verhuurder) moet deze altijd respecteren. Zolang er een huurcontract is heeft de huurder het recht om de woning te gebruiken en ervan te genieten. Als de verhuurder binnentreedt zonder toestemming, kan dit gezien worden als huisvredebreuk.

Intrekken partner
Mag een partner intrekken zonder de verhuurder in te lichten? Dit is een lastige vraag, omdat een huurcontract vaak maar één persoon als huurder vermeldt. Toch heeft ook een huisgenoot of partner recht op privacy en een onschendbare levenssfeer volgens artikel 10. Binnen redelijke grenzen moet de huurder dus zijn of haar partner kunnen laten intrekken, zonder de verhuurder op de hoogte te stellen. Belangrijk is wel dat de partner geen onderhuurder wordt. Hij of zij mag dus geen (deel van de) huur gaan betalen en moet duidelijk tot het huishouden van de huurder behoren. Anders kan de verhuurder het contract opzeggen wegens ongeoorloofde onderhuur. Het verstandigst is de verhuurder wel op de hoogte te brengen als een partner langdurig gaat wonen in de gehuurde woning. Dit voorkomt onduidelijkheden en onenigheid. Maar een expliciete toestemming is volgens de wet dus niet nodig.