Als de koopprijs lager is dan de kadastrale waarde riskeert u een naheffing van de belasting.

Als u een huis gaat kopen in Spanje is het belangrijk om de kadastrale waarde te weten. De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme bepaald namelijk dat de Spaanse belastingdienst, aan zowel koper als verkoper, een vervelende naheffing, niet zelden gecombineerd met een hoge boete, kan opleggen als de koopprijs onder de kadastrale waarde ligt. Dit omdat een te lage koopprijs reden kan zijn om te vermoeden dat er sprake is van frauduleus verkregen kapitaal.

De naheffing en boete zijn dan slechts te voorkomen als onomstotelijk kan worden aangetoond dat van frauduleus verkregen kapitaal geen sprake is. Hiervoor dient u behoorlijk wat documentatie aan te leveren en in de meeste gevallen kunt u het ongelijk van de Spaanse belastingdienst niet aantonen. Een kadastrale waarde wordt jaarlijks bepaald en is geldig tot het einde van het kalenderjaar, dan wel tot het moment dat een nieuwe waarde gepubliceerd wordt.