Neem even de moeite om dit te lezen

Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.jannicolas.com, maar ook de hier aan gekoppelde subdomeinen, en social media pagina’s zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter, welke eigendom dan wel onder beheer zijn van Jan Nicolas Consultancy S.L., hierna te noemen ‘Consultant’, te gebruiken. Door de internetpagina en/of de social media pagina’s van Consultant te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten, dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de social media pagina’s van Consultant. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Online formulieren
Als u via deze website, of de diverse social media kanalen, contact op neemt met Consultant kan dat via een contactformulier, per e-mail of een ander formulier dat op de website aanwezig is. Ook kunt u via deze website uzelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In alle gevallen vraagt Consultant u enkele gegevens door te sturen. Door het verzenden van een formulier op deze website of een e-mail naar Consultant, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van dit privacybeleid. Het is voor u dus prettig te weten dat Consultant vertrouwelijk met de door u doorgezonden informatie omgaat, maar Consultant kan zich ook heel goed voorstellen dat u wilt weten wat er precies gebeurt met de door u vrijgegeven informatie en wat eventueel uw rechten zijn. Dit kunt u allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander u na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt Consultant u vriendelijk om uw specifieke vraag per e-mail door te sturen naar Consultant.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Consultant kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de door Consultant aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt. Consultant kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Gegevens omtrent familieleden
  • Identiteitsbewijs
  • Identiteitsbewijsnummer
  • Uw IP-adres
  • Adresgegevens van een aan te kopen object

Waarom Consultant uw gegevens nodig heeft
Consultant verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Consultant de door u verstrekte gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of het op uw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door u opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Consultant kan, op uw verzoek en indien daadwerkelijk door Consultant aangeboden, u een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door u opgegeven e-mailadres. Dit doet u door het invullen van het formulier op deze website. De hierbij door u aangeleverde gegevens worden door Consultant niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Consultant te informeren. Consultant en de eventueel door Consultant ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Consultant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar Consultant, onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarmee u zichzelf eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Consultant gegevens bewaart
Consultant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uit belastingtechnisch oogpunt worden uw gegevens niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of het moet om dringende redenen noodzakelijk zijn, dan wel verzocht worden door de officiële instanties. Mocht u na het ontvangen van een offerte besluiten geen gebruik te maken van de door Consultant in de offerte aangeboden diensten, verwijdert Consultant de door u aan Consultant verstrekte gegevens binnen dertig werkdagen uit het systeem. Mocht Consultant, uit hoofde van het opmaken van de offerte, de door u verstrekte gegevens hebben verstrekt aan met Consultant samenwerkende derden, vraagt Consultant aan deze derden uw gegevens binnen dertig werkdagen uit hun systeem te verwijderen.

Delen met anderen
Consultant verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, voor het opmaken van een offerte of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Consultant verstrekt uw persoonsgegevens direct aan de desbetreffende officiële instanties indien volgens Consultant sprake is van frauduleus handelen, valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, overtreding van de narcoticawet of andere zaken welke volgens de Spaanse wet, dan wel internationaal recht, strafbaar zijn of volgens Consultant mogelijk strafbaar kunnen zijn.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Consultant worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Consultant gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website van Consultant maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website van Consultant bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Consultant te kunnen verstrekken en om de eventuele adverteerders op de website van Consultant informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Consultant heeft hier geen enkele invloed op. Consultant heeft Google geen toestemming gegeven om via haar website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt per e-mail een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Consultant. Consultant zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst van uw e-mail op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Consultant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Consultant maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Consultant verzamelde persoonsgegevens, neem dan per e-mail contact met Consultant.

Wijzigingen en acceptatie
Consultant behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Begrijp goed dat u door het maken van een afspraak met Consultant u automatisch aangeeft het Privacybeleid volledig te aanvaarden.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.