Wij willen het afsluiten van een hypotheek in Spanje zo simpel mogelijk en overzichtelijk maken, zodat het voor u bijna leuk wordt om een hypotheek af te sluiten. Daarom werken wij voor het afsluiten van een hypotheek in Spanje nauw samen met een Nederlandstalige hypotheekadviseur, zodat u zeker weet dat u ook voor uw Spanjehypotheek de juiste keuze maakt. Door een nauwkeurige voorbereiding op uw hypotheekaanvraag verhogen wij hiermee uw kans op succes.

Van probleem naar oplossing
Met name voor buitenlanders in Spanje die de taal niet of niet goed genoeg beheersen en vaak geen tijd of zin hebben om alles zelf uit te zoeken, is het van belang dat het hypotheekproces duidelijk verloopt. Door met duidelijke processen te werken, zorgt onze hypotheekadviseur voor overzicht in het gehele hypotheekproces. Om een idee te krijgen van uw mogelijkheden, voert hij altijd eerst een globale hypotheekcheck uit. U komt zo te weten wat uw maximaal kunt lenen en wat de bijbehorende maandlasten zijn. Vervolgens wordt uw financiële situatie en het bedrag dat u wilt en kunt lenen besproken. Samen met u kijkt onze hypotheekadviseur of de maandlasten aansluiten bij uw wensen en licht hij toe hoe hij tot zijn hypotheekadvies is gekomen. Uiteraard krijgt u een toelichting op het kostenplaatje en wordt het stappenplan van de hypotheekaanvraag doorgenomen. Om tot een succesvol einde te komen worden de verschillende scenario’s besproken. Een hypotheekcheck is echter nog geen definitieve goedkeuring van de bank, maar dient slechts als indicatie van uw mogelijkheden.

Hypotheekofferte
Als uit de hypotheekcheck naar voren komt dat een financiering tot de mogelijkheden behoort, legt onze hypotheekadviseur u aanvraag voor aan de Spaanse bank ter beoordeling. Als zij enthousiast zijn, ontvangt u van de Spaanse bank een pro-forma offerte met hypotheekvoorwaarden zoals rentepercentages, looptijden, maandlasten, hypotheekkosten, etc. Het voorbehoud van financiering wordt ondervangen door het maximale hypotheekbedrag op voorhand te berekenen. Onze hypotheekadviseur kent de criteria van de Spaanse banken en kan nauwkeurig aangeven wat de maximale hypotheek is. De hypotheekadviseur werkt hierin als een ware partner met u samen in alle facetten en processen van de aanvraag om zo tot de beste hypotheekofferte te komen en begeleidt u in het hele hypotheektraject.

Hoeveel kunt u maximaal lenen?
Spanje kent geen 100% hypotheken. Voor residenten geldt een maximum van 80%, terwijl een niet-resident een hypotheek van maximaal 70% kan krijgen. Deze topfinanciering wordt altijd berekend over de laagste waarde van de woning. Dit is óf de aankoopsom óf de taxatiewaarde. Valt die laatste lager uit dan de koopprijs kan dat een eerder berekende financiering dus nadelig beïnvloeden. Spaanse banken verlangen een bewijs dat de koper voldoende financiële middelen heeft om minimaal 30% uit eigen vermogen te financieren plus de aankoopkosten van ongeveer 12%. Dit bedrag dient significant aantoonbaar te zijn. Een uitzondering hierop is eigen vermogen in een holding. Eventuele overwaarde van een woning, in Spanje of eigen land, wordt niet gerekend tot het eigen vermogen. Toekomstig eigen vermogen en toekomstig inkomen worden evenmin overwogen voor het beoordelen van een hypotheekaanvraag.

Voorwaarden, leeftijd en looptijd
Spaanse banken verlangen een aantoonbaar vast maandelijks inkomen uit arbeid. Zij willen zekerheid dat de aanvrager voor een langere periode een vast salaris ontvangt of al enkele jaren een positief inkomen als zelfstandige. De banken bekijken de huidige situatie en het gemiddelde van de afgelopen twee jaar. Toekomstig inkomen zal niet worden meegerekend. Dus als u vanuit het buitenland een bedrijf wilt opstarten in Spanje, dient u eerst een aantal jaren voldoende positieve inkomsten uit het bedrijf te genereren, voordat u voor een hypotheek in aanmerking komt. Een Spaanse hypotheek heeft voor niet-residenten een maximale looptijd van 20 tot 30 jaar en dient voor het bereiken van de leeftijd van 75 jaar volledig annuïtair te zijn afgelost. Dat betekent dat bijvoorbeeld iemand die 55 jaar oud is een maximale looptijd van 20 jaar heeft op een hypotheek. Als de hypotheek op naam komt te staan van een koppel zullen banken vaak de looptijd baseren op de oudste persoon. Om voor een hypothecaire lening in aanmerking te komen, dient het te financieren bedrag dient minimaal € 150.000,- te bedragen.

Acceptatie van een hypotheek
Voor acceptatie van een hypotheek mag de aanvrager niet meer dan 35% van het gezamenlijk netto inkomen uitgeven aan bruto woonlasten. De woonlasten in eigen land en voor een eventuele financiering in Spanje worden bij elkaar opgeteld. Tevens worden maandelijkse overige kredieten en/of alimentatieverplichtingen meegewogen. Tezamen mag dit bedrag de 35% niet overschrijden, anders wordt de aanvraag afgekeurd. Inkomen uit verhuur van tweede woningen wordt als secundair inkomen beoordeeld. Hier wordt gekeken naar huurinkomsten, alsmede hypotheeklasten op die woningen en de verhouding schuld ten opzichte van de waarde van de woningen.

Aan te leveren documenten
U dient voor het aanvragen van een hypotheek in Spanje dient u in ieder geval de volgende documenten aan te leveren:

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitskaart
 • Meest recente definitieve belastingaanslag
 • Uittreksel kredietregistratie uit eigen land
 • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
 • Jaaropgave hypotheek of kopie huurovereenkomst
 • NIE (hier leest u hoe u dit kunt verkrijgen)
 • Loonstroken van de laatste 3 maanden
 • Jaaropgaves van de laatste 2 jaar
 • Bewijs van huurinkomsten en lasten
 • Bewijs van netto pensioen (indien van toepassing)

Looptijd aanvraagproces
De looptijd tussen het aanvragen van een hypotheek in Spanje en de dag dat de hypotheekakte bij de notaris in Spanje passeert, bedraagt 8 tot 10 weken. Dit wordt met name beïnvloedt door de lastigheid van de hypotheekaanvraag. In sommige gevallen is een snellere afwikkeling mogelijk, maar dit is afhankelijk van de bank waar de hypotheek wordt aangevraagd, de hoogte van het hypotheekbedrag en de lastigheid van de hypotheekaanvraag. Maar zoals in sommige gevallen een snellere afwikkeling van de hypotheekaanvraag mogelijk is, kan het ook langer duren voordat de Spaanse bank haar zegen geeft. Vaak kan de bank bij de aanvraag al aangeven hoe lastig de aanvraag is en hoe lang zij denken dat het proces zal duren.

Notarisbezoek
Banken in Spanje zijn verplicht een volledig hypotheekdossier minimaal 10 dagen voor de passeerdatum van de koopakte aan te bieden bij de notaris. Dit is bedoeld om kopers beter en grondiger te informeren over de voorwaarden en condities van de hypotheek. Het betekent echter ook dat als u een huis in Spanje gaat kopen met een hypothecaire lening, u twee keer binnen tien dagen naar de notaris moet. In de meeste gevallen zal de notaris het bij deze twee bezoeken houden. Sommige notarissen stellen echter dat een koper voldoende bedenktijd moet hebben en geven de voorkeur aan twee bezoeken voor de hypotheekuitleg en een derde bezoek voor het passeren van de koopakte in Spanje. Tijdens het eerste bezoek neemt de notaris alle voorwaarden, inclusief de kosten, met de koper door. Als sprake is van een tweede bezoek voor de hypotheekuitleg, dan volgt het tweede bezoek tenminste twee dagen na het eerste zodat men gelegenheid heeft de aanbieding goed te overwegen. Als alle partijen vervolgens akkoord gaan met de hypotheekakte, volgt minimaal 10 dagen later wederom een bezoek aan de notaris voor het passeren van de hypotheekakte.

Vervroegd aflossen en hypotheekkosten
Ook in Spanje bestaat de mogelijkheid om een hypothecaire lening vervroegd af te lossen. In de Spaanse wet is vastgelegd hoe hoog een boete maximaal mag zijn, zodat een bank er geen eigen regelgeving op na kan houden en u dus weet waar u aan toe bent bij een vervroegde aflossing. De algemene regel is dat vervroegde aflossing bij een variabele rente in de eerste vijf jaar 0,5% over het af te lossen bedrag is. Daarna wordt het verlaagd naar 0,25%. Bij een hypotheek met een vaste rente zal de maximale boete tijdens de eerste vijf jaar 2% zijn en daarna maximaal 1,5%. De Spaanse bank is verantwoordelijk voor de meeste eenmalige kosten die met de afsluiting van een hypotheek van doen hebben. Denk hierbij aan de hypotheekkosten voor de notaris, inschrijving van de hypotheek in het vastgoedregister in Spanje en de hypotheekbelasting. De enige eenmalige kosten voor de klant zijn de taxatiekosten, advieskosten van een hypotheekadviseur en de administratiekosten van de bank.

Meer weten?
Wilt u uw hypotheekmogelijkheden weten? Vraag dan hieronder een gratis en geheel vrijblijvende hypotheekcheck aan. Na ontvangst van de gevraagde gegevens nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk. Let op: Een hypotheek is een gratis service. Om een hypotheekcheck gratis te kunnen houden worden onrealistisch hypotheekchecks of aanvragen die niet voldoen aan de minimale voorwaarden zoals weergegeven op deze pagina, derhalve door ons niet in behandeling genomen.

Ja, ik wil graag een GRATIS hypotheekcheck uit laten voeren

  Persoonlijke gegevens  Gegevens huidige woning
  Gegevens financiering