Het Spaanse arbeidsrecht kent veel verschillen met het Nederlandse en Belgische recht. Zo zijn er bijvoorbeeld grote verschillen in de typen arbeidsovereenkomsten, de proeftijd, het concurrentiebeding, salarisbetalingen, regeling bij ziekte, de opzegtermijn en de overurenregeling. Ook het Spaanse ontslag- en procesrecht kent veel verschillen met het Nederlandse en Belgische recht. Een voorbeeld daarvan is dat in Spanje partijen, alvorens naar de rechter te stappen, als tussenstation een mediation traject dienen te doorlopen. Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van mediation in Spanje.

Ervaren arbeidsrechtadvocaten
De arbeidsrechtpraktijk van Jan Nicolas Consultancy bestaat uit ervaren arbeidsrechtadvocaten. Gedreven en vergaand gespecialiseerd volgen zij de ontwikkelingen binnen het (inter)nationale arbeidsrecht op de voet. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u bijstaan in alle arbeidsrechtelijke kwesties. Hierbij maakt het niet uit of u een kwestie als werkgever of als werknemer hebt. Heeft u een arbeidsrechtelijke kwestie in Spanje, zoals de wens om een arbeidsovereenkomst op te stellen of te controleren, of bijvoorbeeld een ontslagrechtkwestie (bijvoorbeeld bij een faillissement, of zelfs bij regelmatig ziekteverzuim), dan kunt u terecht bij onze arbeidsrecht advocaten.

Uw onderneming in Spanje
In de praktijk zien wij steeds vaker dat Nederlandse en Belgische ondernemingen hun activiteiten gaan uitbreiden of verleggen naar Spanje. Onze advocaten kunnen zowel de ondernemingsrechtelijke als de arbeidsrechtelijke aspecten voor u uit handen nemen. Wanneer uw Spaanse onderneming is opgericht en u personeel gaat aannemen, dient u er rekening mee te houden dat het Spaanse arbeidsrecht op verschillende punten behoorlijk afwijkt van het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht. Naast de Spaanse arbeidsrechtelijke wetgeving is er bijvoorbeeld altijd een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de arbeidsrelatie, waarin op verschillende punten wordt afgeweken van de wet. Het Spaanse systeem in het achterhoofd houdend, kunnen wij voor u onder meer een arbeidsovereenkomst naar Spaans recht opstellen waarbij desgewenst rekening kan worden gehouden met de arbeidsvoorwaarden zoals u die in Nederland of België hanteert. Op die manier kan tot op zekere hoogte er sprake zijn van harmonisatie in de arbeidsvoorwaarden. Tevens kunnen wij de salarisadministratie voor u regelen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Arbeidsrecht in Spanje? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.