Regelmatig krijgen wij vragen over huren in Spanje en de bijbehorende rechten, oftewel huurrecht. Dat kan de huur van een woning of bedrijfspand betreffen, maar ook de verhuur en onderverhuur van woonruimte komen wij vaak tegen. Het huurrecht in Spanje is, uiteraard, weer anders dan in Nederland en België. Alhoewel de huurwet de laatste jaren is aangepast, zijn er nog een aantal ‘oude’ elementen waar rekening mee gehouden moet worden.

Huren of verhuren voor lange termijn
Als u een woning wilt huren of verhuren voor lange termijn, dan is het belangrijk te weten dat de Spaanse huisvestingswet bepaald dat in dat geval de minimale huurperiode 12 maanden bedraagt (en geen 11 maanden zoals nog vaak overeengekomen wordt). De huurperiode wordt vervolgens telkens met 12 maanden verlengt, tot een maximum van 5 huurjaren. Als geen der partijen de huur stopzetten, wordt de huurperiode vanaf dat moment telkens met 12 maanden verlengt tot een maximum van 3 huurjaren. De huurder dient bij opzegging een wettelijke opzegtermijn te respecteren van minimaal 2 maanden, terwijl de verhuurder een opzegtermijn heeft van minimaal 4 maanden. Opzeggen dient altijd schriftelijk een aangetekend te gebeuren.

De borgsom bij lange termijn huur
Een borgsom van minimaal één maand is in Spanje verplicht en deze dient door de eigenaar gerestitueerd te worden binnen 30 dagen na inlevering van de sleutels door de huurder, maar met aftrek van door de eigenaar geleden schades. Dit kunnen dus ook openstaande rekeningen zijn van bijvoorbeeld elektra of water. Als een verhuurder de borgsom niet restitueert, dient de huurder hiervan aangifte te doen bij de Guardia Civil, om vervolgens via gerechtelijke weg alsnog terugbetaling af te dwingen. Jan Nicolas Consultancy kan u hierbij helpen. Het niet betalen van de laatste maand huur, zoals regelmatig gedaan wordt om zo zeker te zijn van terugbetaling, is bij wet verboden en kan resulteren in het betalen van een flinke schadevergoeding, als de verhuurder aan kan tonen dat hij of zij financiële schade geleden heeft. Pas hier dus mee op. Beter is om voor ondertekening van de huurovereenkomst contractueel af te dwingen dat een borgsom op de daarvoor bestemde rekening van de Banco de España gestort wordt, zodat u zeker weet dat u na afloop terugkrijgt waar u wettelijk recht op hebt.

Tijdelijke huur of verhuur
Voor de tijdelijke huur of verhuur bestaan andere regels, waarbij bij tijdelijke verhuur bezien moet worden of voor deze verhuur een speciale vergunning nodig is. Bij de verhuur van een woning voor een vakantieperiodes is een toeristische vergunning nodig. Hierbij moet worden aangetekend dat een flink aantal steden deze vergunningen steeds minder vaak afgeven. Als u geen vergunning krijgt of deze niet aanvraagt, weet dan dat de boetes bij overtreding tussen de € 10.000,- en € 70.000,- bedragen, per keer, per overtreding. Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een vergunning voor vakantieverhuur.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Huurrecht in Spanje? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.