Het is geen eenvoudige taak om de betaling van een schuld te vorderen die door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon in Spanje is aangegaan. De incassoprocedure in Spanje is veel ingewikkelder en duurt een stuk langer dan in Nederland of België. U kunt daarom rekenen op de professionaliteit en adequate aanpak van Jan Nicolas Consultancy waarbij altijd een eerlijke inschatting van de kosten-baten en kans van slagen wordt gemaakt.

Minnelijke schikking
Normaal gesproken wordt er in de eerste instantie getracht om tot een minnelijke schikking te komen en daarom dient de schuld eerst via de buitengerechtelijke weg te worden gevorderd. Als echter blijkt dat het niet mogelijk is om het verschuldigde bedrag via die weg te verkrijgen of als u überhaupt geen reactie van de schuldenaar krijgt, dan zit er niets anders op dan dat u naar de rechter moet stappen.

Burofax
In Spanje begint de vorderingsprocedure met de verzending van een zogenaamde burofax, (een officiële aangetekende brief) aan de schuldenaar waarin wordt aangegeven dat er sprake is van een schuld, dat hij/zij een betalingsverplichting heeft en dat hij/zij een bepaalde termijn krijgt aangeboden om de schuld af te lossen. Op dit moment kan de betaling van een openstaande factuur gedurende een termijn van vijf jaar worden gevorderd (verjaringstermijn). Zodra de burofax is verstuurd, wordt de verjaringstermijn onderbroken en kan de betaling van de schuld opnieuw gedurende een termijn van vijf jaar worden geëist.

Uitgebreide civiele procedure
Indien de buitengerechtelijke pogingen niet tot een betaling leiden en de gerechtelijke weg wordt ingeslagen, bestaat de mogelijkheid dat de schuldenaar het verschuldigde bedrag besluit te betalen, ofwel dat hij niet betaalt en ook niets van zich laat horen, ofwel dat hij zich tegen de claim verzet. Afhankelijk van hetgeen de schuldenaar besluit te doen, wordt de gerechtelijke procedure beëindigd, in vereenvoudigde versie voortgezet of wordt de procedure in sommige gevallen omgezet naar een uitgebreidere civiele procedure.

Internationale incasso
Bij internationale incassoprocedures kunt u rekenen op de ervaring van ons kantoor. Het is voor ons geen enkel probleem om een incassoprocedure op te starten in bijvoorbeeld Nederland of België of desnoods in landen in andere delen van de wereld. Ook kunnen wij, als de gelegenheid daar om vraagt, de rechter in een bepaald land verzoeken om over te gaan tot beslaglegging op bezittingen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Incasso in Spanje? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.