Het contractrecht wordt ook wel verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht genoemd. Zodra twee of meer partijen met elkaar een overeenkomst sluiten, ontstaan over en weer rechten en verplichtingen. Als een van de partijen die verplichtingen niet of niet deugdelijk nakomen, dan ontstaat een conflict. Bij contractrecht kunnen wij u ondersteunen bij de volgende onderwerpen:

  • Opstellen van een overeenkomst;
  • Algemene voorwaarden;
  • Contractmanagement;
  • Controleren van een overeenkomst.

Het is allereerst van belang om een goede overeenkomst op te stellen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk gaat het juist daarbij vaak mis. Niet zelden ontbreken belangrijke bepalingen of zijn deze onduidelijk of onwettelijk geformuleerd. Het opstellen van een overeenkomst is namelijk één ding, maar het uitvoeren van een overeenkomst is minstens zo belangrijk. Als een van de betrokken partijen niet handelt zoals voorgeschreven, dan moet de andere partij zorgvuldig handelen om alle rechten te behouden. Zo moet er tijdig worden geklaagd over een tekortkoming en moet er meestal een ingebrekestelling worden uitgestuurd.

Contractrecht
Een advocaat op het gebied van contractrecht is nodig als er een conflict ontstaat of dreigt te ontstaan over de uitvoering van een overeenkomst. Zoals hiervoor vermeld, is het zaak om correct te reageren zodat alle rechten blijven behouden. Zo is het noodzakelijk om tijdig te klagen en de andere partij in de gelegenheid te stellen om alsnog deugdelijk na te komen. Gebeurt dat niet, dan kan het recht op herstel en schadevergoeding verloren gaan. Wij adviseren u dan ook om tijdig met ons contact op te nemen.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden worden meestal niet gelezen, maar zijn wel belangrijk. Als deze op de juiste manier van toepassing zijn verklaard, maken ze een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. Het hebben van goede algemene voorwaarden is als bedrijf daarom onontkoombaar. Als de algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn, dan is het van belang om de (belangrijke) bepalingen wel goed te kennen en te begrijpen.

Koopovereenkomst
Als u een huis in Spanje koopt, stelt de verkopende partij normaal gesproken de voorlopige koopovereenkomst op, in het Spaans ‘Contrato de Arras’, op, dan wel wordt overeengekomen dat de koper dit voor zijn of haar rekening laat opmaken. Als u zelfstandig een huis koopt in Spanje, maar de taal niet voldoende beheerst, is het prettig te weten welke verplichtingen u precies aangaat bij ondertekening en wat de verschillen met de regels en gewoontes in uw thuisland zijn. Bent u overeengekomen dat u voor eigen rekening de koopovereenkomst dient te laten opmaken, kunt u dit het beste laten doen door een kantoor met verstand van zaken die het ook nog in uw eigen taal op kan stellen.

Controle en uitleg
Bij controle en uitleg bestuderen wij elk artikel nauwkeurig en bespreken wij elk artikel met u. Daarbij kijken wij of de condities correct omschreven zijn en geheel conform hetgeen met u is overeengekomen, en beoordelen wij of er niet te weinig of juist te veel in de overeenkomst staat. Uiteraard wordt de overeenkomst getoetst of aan de wettelijke vereisten is voldaan en of eventuele bijlagen voor u geen onbekende risico’s inhouden. Als er onvolkomenheden geconstateerd worden, noteren wij de aanpassingen separaat in het Spaans, zodat u deze aan de verkopende partij kunt voorleggen ter verbetering. Wij maken geen schriftelijke vertaling op, daar wij niet officieel gekwalificeerd zijn als tolk en een schriftelijke verklaring daarmee nul waarde heeft. De bedoeling van onze service is dan ook het geven van een duidelijke uitleg en het aangeven wat de consequenties zijn van de artikelen. Na het doornemen van de overeenkomst en een eventuele correctieronde weet u wat de overeenkomst inhoudt en kunt u gerust tekenen.

Ons tarief
Voor het controleren van een in de Spaanse taal of in Spaans/Engels dan wel Spaans/Nederlands opgemaakte overeenkomst tot maximaal 6 pagina’s, hanteren wij een tarief van € 495,-. Voor elke extra pagina volgt een meerprijs van € 75,- per pagina. Voor het opmaken van een overeenkomst in de Spaanse taal of in Spaans/Engels dan wel Spaans/Nederlands, tot maximaal 6 pagina’s, hanteren wij een tarief van € 995,-. Voor elke extra pagina volgt een meerprijs van € 150,- per pagina. Het door ons gehanteerde tarief dient altijd middels vooruitbetaling voldaan te worden. Als vooraf niet duidelijk is om hoeveel pagina’s het gaat, worden meerprijzen voldaan zodra duidelijk is hoeveel extra pagina’s in rekening worden gebracht. Het controleren van de reserverings- en/of koopovereenkomst is inbegrepen in ons tarief als u gebruik maakt van onze service aankoopbegeleiding, met uitzondering van het pakket op maat.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer informatie over onze juridische mogelijkheden in Spanje. Bel ons dan, van maandag tot en met donderdag, tussen 09:00 en 17:00 uur, vrijdag tussen 09:00 en 14:00 uur, of vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie ontvangen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Voor- en achternaam
Ik wil graag meer informatie over
Algemene Voorwaarden