In plaats van de eindbetaling van de door u aan te kopen woning in Spanje te voldoen met een bankcheque, of een risicovolle overboeking vóór de juridische levering, mag u, indien u gebruik maakt van onze service aankoopbegeleiding met het compleet pakket, de eindbetaling van de koopprijs veilig plaatsen op een ter beschikking gestelde derdengeldenrekening van een met ons kantoor samenwerkende notaris, waarna het bedrag, pas nadat de juridische levering heeft plaatsgevonden, door de notaris wordt uitgekeerd aan de verkoper. Aanbetalingen voldoet u in Spanje altijd aan de makelaar of, als dit zo is overeengekomen, rechtstreeks aan de eigenaar.

Wat is een derdengeldenrekening?
Een derdengeldenrekening, ook wel derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd, is een aparte bankrekening die gebruikt wordt om gelden te beheren die toekomen aan derden. Deze gelden worden ‘derdengelden’ genoemd. Het betreffen gelden die niet bestemd zijn voor de houder van de derdengeldenrekening maar door een derde (cliënt of wederpartij) worden gestort en tijdelijk worden geparkeerd totdat het geld aan de uiteindelijke begunstigde kunnen worden uitgekeerd. Een derdengeldenrekening is beschermd in die zin dat er geen beslag op kan worden gelegd door schuldeisers van de houder van de rekening. Ook mogen de gelden die op de derdengeldenrekening geparkeerd staan niet worden meegenomen in een eventueel faillissement van de houder van de rekening. Zo wordt gewaarborgd dat de gelden altijd toekomen aan de begunstigde.

Bankcheque
Daar woningtransacties niet langer contant mogen worden voldaan in Spanje, is de betaling per bankcheque bij een woningtransactie steeds gangbaarder geworden. Betalen met een bankcheque is, doordat deze op naam van de begunstigde wordt uitgegeven door de bank, veilig en u hoeft niet met een kleine koffer vol geld over straat. Om een bankcheque te kunnen laten uitschrijven dient u te beschikken over een Spaanse bankrekening.

Overboeking vóór de juridische levering
De notaris zal pas overgaan tot ondertekenen van de koopakte als zeker is dat een bankcheque aanwezig is, dan wel dat de verkoper het totale bedrag op zijn of haar rekening bijgeschreven heeft gekregen. In dat laatste geval dient u dus de koopsom vóór de juridische levering aan de verkopende partij te voldoen. U heeft dan weliswaar minimale bijkomende kosten, maar loopt wel een enorm risico in het geval bij de notaris blijkt dat een en ander toch niet helemaal is zoals eerder overeengekomen. De verkopende partij heeft immers de volledige koopsom al in zijn of haar bezit en zal dan in veel gevallen niet echt bereidwillig zijn tot het meewerken aan een oplossing. Met alle vervelende, vaak financiële, gevolgen voor u.

Veilig betalen via derdengeldenrekening
Het betalen van de eindbetaling via een derdengeldenrekening is op dit moment in Spanje de meest veilige betaaloptie. De veiligheid wordt gegarandeerd daar de notaris weliswaar de beheerder is van uw gelden, maar uw gelden niet in het vermogen van het notariskantoor vallen. Hierdoor vallen uw gelden dus ook niet in een eventueel faillissement én zijn deze beschermd tegen oneigenlijk gebruik. Pas op het moment dat de overdracht van de woning succesvol heeft plaatsgevonden, mag de notaris de gelden uitbetalen aan de verkopende partij. Geldverkeer waarbij de notaris niet direct betrokken is, mag niet naar de derdengeldenrekening van de notaris worden overgemaakt. De notaris mag namelijk niet als een soort bank optreden.

Tarief
Wilt u gebruikmaken van de derdengeldenrekening van een met ons kantoor samenwerkende notaris, dan is het tarief afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u overmaakt naar de derdengeldenrekening, met een minimum van € 500,- en exclusief eventuele bankkosten. Maakt u gebruik van het compleet pakket bij aankoopbegeleiding, dan is de terbeschikkingstelling van de derdengeldenrekening van een met ons kantoor samenwerkende notaris, exclusief eventuele notariële- en bankkosten, inbegrepen in ons tarief. In voorkomende gevallen, zoals bijvoorbeeld als u geen resident bent binnen de Europese Unie, kan door een notariskantoor een restitueerbare borgsom worden gesteld, waarvan de hoogte afhankelijk is van het land van herkomst en persoonlijke situatie. De kosten voor het gebruiken van de notariële derdengeldenrekening dienen middels vooruitbetaling voldaan te worden.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden bij juridische dienstverlening in Spanje? Bel ons dan, van maandag tot en met donderdag, tussen 09:00 en 17:00 uur, vrijdag tussen 09:00 en 14:00 uur. Wilt u direct een bepaalde dienstverlening aanvragen? Vul het formulier hieronder dan zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk. En… een eerste consult is altijd gratis en geheel vrijblijvend.

Ja, ik wil graag gebruikmaken van deze dienst

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Voor- en achternaam
Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om onze mogelijkheden te bespreken. Een eerste consult is altijd gratis.
0,00 €
De uitkomst van de berekening is indicatief en vormt op geen enkele wijze een aanbieding of opdrachtbevestiging. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Algemene Voorwaarden