Met een notariële volmacht machtigt u een persoon voor het nemen van belangrijke beslissingen. Wij kunnen deze akte voor u op laten stellen door de met ons kantoor samenwerkende notaris in Spanje, waarbij u bijvoorbeeld uw partner, uw kind, een goede vriend of onze advocaat de bevoegdheid geeft om namens u beslissingen te maken en/of handelingen uit te voeren in Spanje. Dat betekent niet dat u de regie volledig uit handen geeft. In de notariële volmacht kan precies worden vastgelegd wanneer de gemachtigde het recht heeft om namens u te handelen.

Waarom een notariële volmacht?
In sommige gevallen is het simpelweg praktisch om iemand te volmachten. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis of het openen van een bankrekening bij een Spaanse bank. Dan kan een volmacht uitkomst bieden als u zelf niet in Spanje woonachtig bent of eenvoudigweg niet in de gelegenheid bent naar Spanje af te reizen. Een volmacht kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kunt u kiezen voor het afgeven van een volledige volmacht of toestemming geven voor een beperkte volmacht. Een beperkte volmacht geldt bijvoorbeeld alleen voor uw financiële zaken, of alleen voor uw medische zaken. U kunt voor verschillende situaties dus ook verschillende volmachten aanstellen. Zo kunt u uw zakenpartner bijvoorbeeld volmachten voor zakelijke beslissingen, terwijl u uw partner volmachtigt voor medische situaties. Bij een volledige volmacht is er een gevolmachtigde die verantwoordelijk is voor alle belangrijke keuzes en handelingen die plaatsvinden. Een gevolmachtigde kan bijna alles doen in naam van de volmachtgever met uitzondering van het opstellen van een testament, adopties en trouwen.

Voordeel van notariële volmacht
U kunt zelf iemand aanstellen als volmacht, zonder dat u naar de notaris gaat. Dit noemen we een onderhandse akte. Het probleem met een onderhandse akte is, dat deze in Spanje vaak niet wordt erkend door de Spaanse bank, notarissen en overige instanties. Dit kan ertoe leiden dat uw vertrouwenspersoon uw zaken niet waar kan nemen. Als u een volmacht laat opstellen door een notaris, dan wordt deze wel overal erkend. De notaris bewaart de akte en geeft u een of meer afschriften. Normaal gesproken deelt u een afschrift met uw vertrouwenspersoon. Dit is zeker handig als u al vooraf weet dat u voor een bepaalde handeling niet in Spanje of in de omgeving zal zijn. En als u de volmacht weer in wilt trekken, volstaat een eenvoudig schrijven naar de notaris of een bezoek aan eender welke notaris in Spanje. U kunt de volmacht ook (tijdelijk) intrekken. Dit doet u door de gevolmachtigde te verzoeken het door u verstrekte afschrift bij u in te leveren. De gevolmachtigde is bij wet verplicht dit op eerste verzoek te doen.

Wat staat er in een notariële volmacht?
U kunt zelf bepalen wat u in de notariële volmacht opneemt. De volmacht bevat vaak de volgende informatie:

  • Wanneer de volmacht ingaat;
  • Welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
  • Of er sprake is van één gevolmachtigde of meerdere gevolmachtigden;
  • Of de gevolmachtigde naar eigen inzicht mag handelen of dat hij anderen moet raadplegen, of zich aan anderen moet verantwoorden.

Kosten notariële volmacht
De kosten voor een notariële volmacht zijn afhankelijk van het type volmacht. Standaard laten wij een volledige volmacht opmaken, waarin u een derde persoon de bevoegdheid geeft om voor u te handelen, maar telkens pas na uw schriftelijke toestemming. Dit type volmacht voorkomt dat er ongewenste handelingen verricht worden door de gevolmachtigde, maar brengt het voordeel mee dat de gevolmachtigde vrijwel al uw zaken binnen de landsgrenzen van Spanje voor u kan regelen met een door alle instanties erkende volmacht. Voor het opmaken van een notariële volmacht bij de met ons kantoor samenwerkende notaris hanteren wij een tarief vanaf € 295,- welke middels vooruitbetaling voldaan dient te worden. Het is belangrijk te weten dat u voor het opmaken van een notariële volmacht in het bezit dient te zijn van een NIE.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden bij juridische dienstverlening in Spanje? Bel ons dan, van maandag tot en met donderdag, tussen 09:00 en 17:00 uur, vrijdag tussen 09:00 en 14:00 uur. Wilt u direct een bepaalde dienstverlening aanvragen? Vul het formulier hieronder dan zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk. En… een eerste consult is altijd gratis en geheel vrijblijvend.

Ja, ik wil graag gebruikmaken van deze dienst

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Voor- en achternaam
Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om onze mogelijkheden te bespreken. Een eerste consult is altijd gratis.
0,00 €
De uitkomst van de berekening is indicatief en vormt op geen enkele wijze een aanbieding of opdrachtbevestiging. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Algemene Voorwaarden