Als u in Spanje wilt gaan wonen heeft u voor praktisch alle instanties een NIE nodig. Het NIE is een Identificatienummer voor Buitenlanders (Número de Identificación de Extranjeros). Het is een uniek, persoonlijk en exclusief nummer voor buitenlanders. Het NIE is te vergelijken met het Nederlandse Burgerservicenummer (het oude sofinummer) en het Belgische Rijksregisternummer. Het NIE heeft u nodig voor het op naam zetten van een auto, belastingaangifte, het kopen van vastgoed, etc. Ons kantoor kan helaas niet assisteren bij het aanvragen van een NIE. Om u toch zo goed mogelijk te helpen, leggen wij op deze pagina stap voor stap uit wat u moet doen, wat u moet meenemen op de dag van aanvraag en hoe u de desbetreffende formulieren kunt bemachtigen en invullen.

Waarom een NIE?
Als u langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje wilt verblijven is een NIE verplicht. Maar als u eenmaal in het bezit bent van een NIE is het, anders dan in het verleden, voor altijd geldig en hoeft het niet langer vernieuwd te worden. Ook als u korter dan drie maanden in Spanje verblijft, maar internet, telefoon, gas, water, elektriciteit moet regelen is een NIE vaak noodzakelijk. Er zijn in Spanje twee soorten NIE-nummers; Een ‘Certificado con carácter permanente’,  voor die personen die voor een bepaalde of onbepaalde tijd in Spanje zullen verblijven zoals voor een studie, voor werk of als men in Spanje gaat wonen en als het gaat om een periode langer dan 3 maanden en een ‘Certificado con carácter temporal’, voor die personen die minder dan 3 maanden in Spanje zullen verblijven maar wel een fiscaal nummer nodig hebben voor administratieve taken.

Wanneer heeft u een NIE nodig?

 • Bij het kopen of huren van een woning
 • Als u in Spanje gaat werken
 • Verzekering afsluiten
 • Openen van een bankrekening in Spanje
 • Het op naam zetten van een motorvoertuig
 • Voor uw belastingaangifte in Spanje
 • Voor de Spaanse ziekenfonds
 • Bij telefoon- en internet aansluiting
 • Voor het aanvragen van elektriciteit, gas en/of water
 • En zo’n beetje bij alle zaken van de Spaanse overheid

NIE aanvragen
Het aanvragen van een NIE is een stressvolle gebeurtenis en dat heeft met name te maken met de Spaanse bureaucratie én de onmogelijkheid om een afspraak te maken bij de desbetreffende instanties. Wij adviseren u dan ook om contact op te nemen met nienummeraanvragen.nl, die zichzelf gespecialiseerd hebben in het maken van een afspraak op korte termijn, soms zelfs binnen enkele dagen. U dient weliswaar zelf naar de instantie te gaan waar het NIE dient te worden aangevraagd, maar dat is kinderspel. Ook als u geen woord Spaans spreekt. U kunt contact opnemen met nienummeraanvragen.nl via de contactmogelijkheden op hun website, of direct bellen naar +34 722 205 308. Wilt u liever geheel zelfstandig een afspraak maken? Dan kunt u een NIE in eigen land aanvragen bij de Spaanse Ambassade of het Spaans Consulaat. U dient hiervoor een afspraak te maken en de wachttijd kan al snel oplopen van enkele weken tot soms zelfs enkele maanden. Wilt u een NIE aanvragen in eigen land? Dan leest u er hier meer over. Wilt  u liever een NIE aanvragen in Spanje?  Dan dient u een afspraak te maken bij het daartoe bevoegde Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía) kortweg  CNP, naargelang de gemeente waarin u woont of waar dit kantoor gevestigd is.

Stappenplan

Het stappenplan bestaat uit het volgende:

 1. U maakt eerst online een afspraak of laat dit maken door nienummeraanvragen.nl
 2. U vult het formulier EX-15 in en print dit uit en maakt drie kopieën
 3. U vult het formulier 790-012 in, print dit uit en gaat met dit formulier naar der bank voor het betalen van de leges (ongeveer € 10,-)
 4. U maakt drie kopieën van een geldig paspoort of identiteitskaart
 5. U laat twee pasfoto’s maken
 6. Vergeet niet dat u een reden moet opgeven voor de NIE aanvraag!

1. Online afspraak maken
In Spanje moet het NIE worden aangevraagd bij het bevoegde Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía of CNP) naargelang de gemeente waarin u woont of waar dit kantoor gevestigd is. Via deze website van de ‘Sede electrónica’ kunt u de gegevens invullen en ook het voor u dichtstbijzijnde kantoor vinden. Het maken van een afspraak gaat vervolgens via de onderstaande stappen:

Stap 1: Kies uit de provincie waar u een NIE wilt aanvragen en klik op ‘Aceptar’.
Stap 2: Kies daarna waarvoor u de afspraak wilt maken, in dit geval: ‘Policia-Asignación de NIE’ en klik op ‘Aceptar’.
Stap 3: Daarna ziet u op de pagina de voorwaarden (requisitos) en de documentatie/papieren (documentación a aportar) die u mee moet nemen. Klik onderaan op ‘Entrar’.
Stap 4: Vul uw gegevens in door voor ‘Pasaporte’ te kiezen waarna een waarschuwing (in grijs vlak) laat zien dat de namen correct dienen te zijn en het paspoortnummer zonder spaties ingevuld moet worden. Vul voor- en achternaam/namen in, het geboortejaar, nationaliteit (Holanda/Bélgica) en bevestig de spamcontrole. Klik op ‘Aceptar’.
Stap 5: Op de volgende pagina is uw naam en paspoortnummer te zien en heeft u vier opties: ‘Solicitar cita’ (afspraak maken); ‘Consultar citas Confirmadas’ (bevestigde afspraken bekijken); ‘Anular cita’ (afspraak annuleren); ‘Salir’ (pagina verlaten). Kies voor ‘Solicitar cita’.
Stap 6: Op deze pagina kunt u het Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) kiezen. Maak uw keuze en klik op ‘Siguiente’.
Stap 7: Vul een telefoonnummer in, een e-mailadres en herhaal dit e-mailadres. Dit e-mailadres is belangrijk want daar ontvangt u een bevestiging van de afspraak. Klik op ‘Aceptar’.
Stap 8: Kies een gewenste datum en tijd en klik op ‘Siguiente’. Het kan gebeuren dat er niet genoeg tijden volgens uw voorkeur beschikbaar zijn of dat een kantoor tijdelijk is gesloten. In dat geval dient u een ander tijdstip of andere CNP te kiezen. Als dat uiteindelijk gelukt is klik dan op ‘Siguiente’.
Stap 9: U ziet nu een overzicht van alle ingevulde gegevens en de informatie over de afspraak zoals de locatie van de CNP, de datum, de tijd en de balie waar u moet zijn. Als dat klopt vink dan ‘Estoy conforme con la información mostrada en pantalla’ en ‘Deseo recibir un correo electrónico con los datos de mi cita en la dirección que he proporcionado’ aan waarmee u zegt dat u akkoord bent met de informatie en u bevestigt dat u een bevestigingsmail wilt ontvangen. Klik daarna op ‘Confirmar’.
Stap 10: U hebt de afspraak bevestigd en ziet bovenaan een groot nummer staan (Nº de Justificante de cita). U ontvangt ook een e-mail ter bevestiging maar om zeker te zijn maak een foto of screenshot van deze pagina en/of schrijf het nummer op.

2. Formulier EX-15
Op de officiële website van de Spaanse Ambassade staat in het Nederlands omschreven wat men dient te doen om een NIE aan te vragen. Ten eerste dient u het formulier EX-15 in te vullen en ondertekenen. Dat formulier is HIER te downloaden. Men accepteert alleen dit formulier en geen andere aangepaste niet-officiële versies. Neem tenminste twee of beter nog drie kopieën mee. Wat betekenen de woorden en wat moet u invullen. Wij leggen u dat hier uit.

Kopje 1:
‘Datos del extranjero/a’. Hier moet u de volgende gegevens invullen.

Pasaporte = paspoortnummer
1er Apellido = eerste achternaam (exact zoals vermeld zoals in uw paspoort of ID-kaart)
2e Apellido = tweede achternaam (indien van toepassing, anders leeglaten)
Nombre = voornaam of voornamen (exact zoals vermeld zoals in uw paspoort of ID-kaart)
Sexo = H (hombre = man) / M (mujer = vrouw)
Fecha de nacimiento = geboortedatum (dag/maand/jaar); Lugar = geboorteplaats; País = geboorteland (invullen met Holanda of Bélgica of…). Datum moet altijd tweecijferig zijn (bv. 01 of 25)
Nacionalidad = nationaliteit (invullen met Holandés of Belga of…)
Estado Civil = burgerlijke staat, kiezen uit Soltero (single); Casado (getrouwd); Viudo (weduwe/weduwnaar); Divorciado (gescheiden); Separado (uit elkaar)
Nombre del padre = voornaam vader
Nombre de la madre = voornaam moeder
Domicilio de residencia = woonadres; N = nummer; Piso = verdieping*
Localidad = woonplaats; C.P. = postcode; Provincia = provincie
Teléfono Móvil = mobiele telefoonnummer; E-mail = e-mailadres
Representante legal = legale vertegenwoordiger met DNI/NIE/PAS en Titulo

* U dient een Spaans adres in te vullen. Dat kan lastig zijn als u het NIE nodig heeft als u nog geen Spaans adres heeft, omdat u bijvoorbeeld iets gaat huren of kopen. Vraag in een dergelijk geval aan vrienden, bekenden, makelaar of werkgever of u hun adres als tijdelijk adres mag gebruiken.

Kopje 2
Hoeft alleen ingevuld te worden als de persoon die de NIE aanvraagt anders is dan de persoon in kwestie.

Kopje 3
Dient men een adres in te vullen dat gebruikt wordt voor correspondentie. Dat is in de meeste gevallen hetzelfde adres als bij kopje 1. Vervolgens dien t ‘Consiento’ aan te vinken om informatie en correspondentie via de e-mail te ontvangen. Dit heeft met de privacywet te maken.

Kopje 4
4.1 aanvinken ‘NÚMERO DE INDENTIDAD DE EXTRANJERO (NIE)’ of in een ander geval ‘CERTIFICADO’ als resident of niet-resident.
4.2 ‘MOTIVOS’ vinkt u als reden voor aanvraag aan ‘Por intereses económicos’ of ‘Por intereses profesionales’ of ‘Por intereses sociales’ of u vult iets anders in bij ‘Especificar’.
4.3 ‘LUGAR DE PRESENTACIÓN’ Hier moet u de plaats waar u het formulier presenteert aanvinken. U kunt kiezen uit ‘Oficina de Extranjería’ (kantoor voor buitenlanders) of ‘Comisaria de Policia’ (CNP/politie in Spanje) of ‘Oficina Consular’ (ambassade/consulaat).
4.4 ‘SITUACIÓN EN ESPAÑA’ ofwel de woonsituatie in Spanje. Hier vinkt u aan ‘Estancia’ (kort verblijf) of ‘Residencia’ (resident of verblijf langer dan 3 maanden).
Vervolgens dient u nog de plaatsnaam waar het formulier is ingevuld en de datum te vermelden. Print het formulier uit (in drievoud) en plaats uw handtekening. Sla voor de zekerheid een PDF op.

3. Formulier 790-012
U moet ook een ingevuld en ondertekend formulier 790-012 hebben. Dit formulier moet u meenemen naar een bank om de verschuldigde leges (ongeveer € 10,-) te betalen (Las tasas por la asignación de Número de Identidad de Extranjero). Dat formulier is HIER online in te vullen waarna u een kopie kunt printen op A4-formaat of op kunt slaan als PDF.

 • Bij N.I.F./N.I.E vult u het paspoort nummer (zonder spaties) in (want de NIE heeft u nog niet en de NIF is voor de Spanjaarden).
 • Bij Apellidos y nombre vult u de achternaam/namen en voornaam/namen in of razón social als het voor een bedrijf is.
 • Bij Domicilio en Tipo de vía is calle (straat), plaza (plein) etc.; Nombre de la vía pública is de straatnaam; Núm is huisnummer; Escalera, Piso, Puerta zijn toevoegingen zoals trap, verdieping, deur etc. Teléfono is het telefoonnummer.
 • Bij Municipio vul je de naam van het dorp/stad in; bij provincia de provincie; bij Código Postal het postcodenummer.
 • Met het volgende kopje ‘Autoliquidación’ hoeft u niets te doen. U kunt meteen naar beneden scrollen om voor ‘Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado’ te kiezen.
 • Bij ‘Declarante’ moet u de stad/dorp invullen en een datum kiezen (die als het goed is reeds ingevuld staat).
 • Bij ‘Ingreso’ zie je bij ‘Importe euros’ het bedrag staan dat u dient te betalen bij de bank. In dit geval (NIE) is dat ongeveer 10 euro. Bij ‘Forma de pago’ vinkt u ‘En Efectivo’ wat contant betalen betekent aan.
 • Vul ter spamcontrole de code in en klik op ‘Descargar impreso rellenado’ om het formulier te printen of als PDF te downloaden.
 • Maak drie kopieën van het formulier nadat u bij de bank bent wezen betalen. Dit formulier en de kopieën neemt u ook mee op de dag van aanvraag.

4. Paspoort of Identiteitskaart
Voor het aanvragen van een NIE dient u een geldig Nederlands of Belgisch paspoort of identiteitskaart mee te nemen en (belangrijk!) drie kopieën in kleur.

5. Pasfoto’s
Laat twee pasfoto’s maken in kleur en neem deze mee op de dag van de aanvraag.

6. Reden voor een NIE
U moet aangeven waarom u een NIE wilt hebben, dus vergeet niet aan te geven wat de reden is. Dat kan bijvoorbeeld een (voorlopig) koop- of huurcontract zijn, een arbeidscontract of een andere reden.

Als u alle stappen hebt doorlopen en u succesvol uw NIE hebt aangevraagd kan het enkele dagen duren voordat u het NIE kunt ophalen. Deze periode kan echter sterkt verschillen en hangt af van de locatie waar u het NIE heeft aangevraagd en de drukte op dat moment. Normaal gesproken krijgt u op het moment van aanvraag te horen wanneer u het NIE kunt ophalen. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u meteen een NIE krijgt.

Links
Tot slot nog enkele handige links.