Over het tekenen van de koopakte bij de Spaanse notaris zijn al vele kilometers tekst geschreven. Waarschijnlijk allemaal even belangrijk, maar toch blijft uiteindelijk de vertaler het belangrijkste in het proces. Juist de vertaler is degene die u door het hele proces van de notariële woningoverdracht in Spanje loodst. Op hem of haar moet u dan ook blind kunnen vertrouwen, want de vertaler is de spil waar alles om draait bij de overdracht van uw nieuw te kopen huis in Spanje.

De notaris in Spanje
De notaris in Spanje is een partij die een publieke positie betreed. Dit wil zeggen dat deze privécontracten en informaties publiek maakt. De notaris controleert de identiteit van de personen die voorkomen en ziet er op toe dat de desbetreffende betalingen op een transparante manier bewezen worden. De notaris heeft, anders dan dat u in uw thuisland wellicht gewent bent, in deze geen verantwoordelijkheid over de inhoud van de akte. De inhoud en de desbetreffende recherche zou verricht moeten worden door uw persoonlijke adviseur, normaal gesproken uw aankopend makelaar of advocaat. Tijdens de overdracht bij de notaris zullen de adviseurs van beide partijen alle benodigde stukken reeds in gereedheid hebben gebracht. De notaris zal de stukken in het Spaans lezen en in het geval u geen Spaans begrijpt dient u er voor zorgen dat er een tolk/vertaler aanwezig is, omdat de notaris u de koopakte alleen mag laten ondertekenen als u alles begrepen heeft. U begrijpt dus nu waarom juist de vertaler de spil is waar alles om draait bij de overdracht in Spanje.

Alles staat of valt met uw vertaler
Een vertaler dient bedreven te zijn in het vertalen van notariële aktes, iemand die u verteld wat er exact in de akte staat zonder er een kleurtje aan te geven of te grappen en grollen. Daar staat of valt alles mee als u gaat tekenen bij de notaris. In veel gevallen is de vertaler ook de verkopende makelaar. Maar vraagt u zich eens af; hoe waarheidsgetrouw zal de vertaling zijn van iemand die er financieel belang bij heeft dat alles soepel verloopt? Stel u zelf dus altijd de vraag; “kan ik blind op de verkopend makelaar vertrouwen?”

Alle punten in de akte zijn belangrijk
Alle punten in de akte zijn belangrijk. Laat u nooit afleiden door de opmerking: “Dit stukje is niet zo belangrijk”. De omschrijving van de woning is een van die punten die vaak als onbelangrijk wordt geoormerkt. Maar juist de omschrijving van de woning en het perceel moet in de koopakte 100% overeenkomen met wat u gezien en gekocht hebt. Hier wordt bij de vertaling vaak slordig mee omgegaan en afgedaan als niet al te belangrijk, terwijl het de omschrijving is die weergeeft wat u precies koopt. Erg slordig als de omschrijving van de woning niet compleet is of exact weergeeft wat u heeft gezien. Dat kan u bij een toekomstige verkoop namelijk veel geld kosten als uw toekomstige koper wél een goede vertaler heeft en eist dat alles goed wordt geregistreerd in het Spaans woningregister.

De notaris is niet verantwoordelijk
De notaris in Spanje doet zijn werk correct. Hij zal ongetwijfeld aan u vragen of er nog vragen zijn en of u alles hebt begrepen. In de akte staat ook altijd opgenomen dat de keuze voor de vertaler uw keuze is. Daarmee is de notaris ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vertaling. Als u iets niet begrijpt vraag het altijd. Beter een paar extra vragen gesteld dan iets tekenen wat u niet goed begrijpt. U hebt de vertaler gekozen en uw handtekening is bindend. En echt, het vertalen van een koopakte bij de notaris is echt wel iets meer dan het controleren of uw paspoortnummer, naam en adres goed in de akte staan. Een goede vertaling is de voorwaarde voor een geslaagde woningoverdracht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Als uw vertaler bij de notaris in Spanje zijn wij aanwezig bij het transport van de koop-en/of hypotheekakte. Wij vertalen de koop- en/of hypotheekakte mondeling van Spaans naar Nederlands of van Spaans naar Engels en vertalen uw vragen of opmerkingen richting de Spaanse notaris en andersom. Zaken die niets met de vertaalwerkzaamheden van doen hebben, zijn verder niet in deze deze service inbegrepen. Om gebruik te maken van onze vertaalservice, dienen wij minimaal zeven werkdagen voordat het transport plaatsvindt op de hoogte te worden gebracht van de datum en tijdstip van het transport, alsmede de naam en adresgegevens van de betreffende notaris.

Ons tarief
Heeft u begeleiding nodig bij het passeren van de koopakte bij de notaris in Spanje, dan bedraagt ons tarief € 495,- voor de eerste vier uur gerekend vanaf het tijdstip van afspraak, welke middels vooruitbetaling voldaan dient te worden. Mocht de begeleiding buiten onze schuld meer dan vier uur in beslag nemen, volgt een bijtelling voor meerwerk van € 150,- per uur of deel van een uur. Begeleiding bij de notaris in Spanje is inbegrepen in ons tarief als u gebruik maakt van onze service aankoopbegeleiding met uitzondering van het basispakket.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over de tolkfunctie of begeleiding bij de notaris in Spanje? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over deze dienst