Jan Nicolas Consultancy is gespecialiseerd in het Spaans vastgoedrecht. Het Spaans vastgoedrecht omvat niet alleen de aan- en verkoop van een huis of bedrijfspand in Spanje. Ook andere rechtsgebieden die betrekking hebben op onroerende zaken en registergoederen, zoals het recht van hypotheek, vruchtgebruik of mandeligheid, vallen hieronder. Onze associatieve vastgoedadvocaten bieden daarom een dienstverlening die verder gaat dan alleen het beoordelen van een koopcontract.

Koop en verkoop van onroerend goed in Spanje
Steeds meer mensen kiezen voor het kopen van een woning of een ander vastgoed object in Spanje, of kiezen ervoor hun Spaanse woning te verkopen. De aan- of verkoop van onroerend goed wordt ook in Spanje geregeld middels een koopovereenkomst. Bij woningen worden vaak standaardcontracten gebruikt. Er gelden verschillende wettelijke regels ter bescherming van de particuliere koper waar nauwelijks van afgeweken kan worden. In een contract worden ook de bijzonderheden die zich bij de koop voordoen neergelegd, zoals het bestaan van een erfdienstbaarheid of kettingbeding. Het is daarom erg belangrijk om u vooraf goed te laten adviseren over de inhoud en consequenties van een koopovereenkomst. Jan Nicolas Consultancy biedt hierin praktisch advies en adequate begeleiding.

Verborgen gebreken en aansprakelijkheid
Natuurlijk verloopt niet elk (ver)kooptraject moeizaam of met problemen. Maar niet zelden ontstaan pas na de levering problemen. Zo kan de koper na verloop van tijd gebreken ontdekken in het gekochte die hij niet kende bij het aangaan van de koopovereenkomst. De vraag rijst dan wie er aansprakelijk is voor deze verborgen gebreken. Verder kan er sprake zijn van fouten die door de verkopend of aankopend makelaar zijn gemaakt in het begeleidingsproces, met alle gevolgen van dien. Zo kunnen onjuiste mededelingen van een makelaar tot aansprakelijkheid van de makelaar leiden. En hoewel een notaris in Spanje een andere rol heeft dan u in uw thuisland wellicht gewent bent, kan ook hij aansprakelijk zijn als hij zijn zorgplicht schendt. Dat is het geval als hij niet handelt zoals van een redelijk bekwaam notaris mag worden verwacht. Via het tuchtrecht of een civiele procedure kunnen de associatieve vastgoedadvocaten van Jan Nicolas Consultancy de notaris aansprakelijk stellen voor de schadelijke gevolgen van zijn fouten.

Vereniging van eigenaren
Jan Nicolas Consultancy is daarnaast gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot de Vereniging van Eigenaren, de zogenaamde ‘Comunidad’. Of het nu een geschil binnen de Comunidad betreft of een advies met betrekking tot het opstellen van een akte en het huishoudelijk reglement, Jan Nicolas Consultancy is van alle markten thuis.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden met betrekking tot Spaans vastgoedrecht? Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Ja, ik wil graag meer informatie over vastgoedrecht