In plaats van de eindbetaling van de door u aan te kopen woning in Spanje te voldoen met een dure bankcheque, tegen vaak 0,4% van de koopprijs, of een risicovolle overboeking vóór de juridische levering bij de notaris in Spanje, kunt u, indien u gebruik maakt van onze service aankoopbegeleiding met compleet pakket, de eindbetaling van de kooprijs veilig plaatsen op onze derdengeldenrekening, waarna het bedrag, pas nadat de juridische levering heeft plaatsgevonden, wordt doorgestort aan de verkoper.

Wat is de derdengeldenrekening?
Een derdengeldenrekening, ook wel derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd, is een aparte bankrekening die gebruikt wordt om gelden te beheren die toekomen aan derden. Deze gelden worden ‘derdengelden’ genoemd. Het betreffen gelden die niet bestemd zijn voor de houder van de derdengeldenrekening maar door een derde (cliënt of wederpartij) worden gestort en tijdelijk worden geparkeerd totdat het geld aan de uiteindelijke begunstigde kunnen worden uitgekeerd. Een derdengeldenrekening is beschermd in die zin dat er geen beslag op kan worden gelegd door schuldeisers van de houder van de rekening. Ook mogen de gelden die op de derdengeldenrekening geparkeerd staan niet worden meegenomen in een eventueel faillissement van de houder van de rekening. Zo wordt gewaarborgd dat de gelden altijd toekomen aan de begunstigde.

Bankcheque
Daar woningtransacties niet langer contant mogen worden voldaan in Spanje, is de betaling per bankcheque bij een woningtransactie steeds gangbaarder geworden. Betalen met een bankcheque is, doordat deze op naam van de begunstigde wordt uitgegeven door de bank, veilig en u hoeft niet met een kleine koffer vol geld over straat. Echter, de banken profiteren wél van het feit dat het op dit moment de meest gangbare manier van betalen is in Spanje, en brengen kosten in rekening van vaak 0,4% van de koopprijs of hoger, met een minimum van niet zelden € 1.500,-. Dat is bij een koopprijs van € 500.000,- al snel € 2.000,-. Dat is makkelijk verdiend voor de arbeid van slechts enkele minuten. Om een bankcheque te kunnen laten uitschrijven dient u te beschikken over een Spaanse bankrekening.

Overboeking vóór de juridische levering
De notaris zal pas overgaan tot ondertekenen van de koopakte als zeker is dat een bankcheque aanwezig is, dan wel dat de verkoper het totale bedrag op zijn of haar rekening bijgeschreven heeft gekregen. In dat laatste geval dient u dus de koopsom vóór de juridische levering bij de notaris aan de verkopende partij te voldoen. U heeft dan weliswaar minimale bijkomende kosten, maar loopt wel een enorm risico in het geval bij de notaris blijkt dat een en ander toch niet helemaal is zoals eerder overeengekomen. De verkopende partij heeft immers de volledige koopsom al in zijn of haar bezit en zal dan in veel gevallen niet echt bereidwillig zijn tot het meewerken aan een oplossing. Met alle vervelende, vaak financiële, gevolgen voor u.

Veilig betalen via derdengeldenrekening
Het betalen via een derdengeldenrekening is op dit moment in Spanje de meest veilige en voordeligste betaaloptie. De veiligheid wordt gegarandeerd daar ons kantoor weliswaar de beheerder is van uw gelden, maar uw gelden niet in het vermogen van ons kantoor vallen. Hierdoor vallen uw gelden dus ook niet in een eventueel faillissement én zijn deze beschermd tegen oneigenlijk gebruik. Na ontvangst van de gelden op onze derdengeldenrekening, storten wij deze kosteloos door naar de derdengeldenrekening van de notaris, zodat de notaris zeker weet dat de betaling verricht is. Echter, pas vanaf het moment dat de overdracht van de woning succesvol heeft plaatsgevonden, mag de notaris de gelden uitbetalen aan de verkopende partij. Geldverkeer waarbij ons kantoor of de notaris niet direct betrokken is, mag niet naar de derdengeldenrekening van de notaris worden overgemaakt. Noch ons kantoor, noch de notaris mag als een soort bank optreden. Als u gebruik maakt van onze service aankoopbegeleiding, met een compleet pakket, zijn de kosten voor het veilig en voordelig betalen via onze derdengeldenrekening en het doorstorten naar de derdengeldenrekening van de notaris in Spanje in ons tarief inbegrepen. In alle overige gevallen brengen wij de kosten, te weten € 500,-, middels verrekening in rekening. Het gebruiken van de derdengeldenrekening voor transacties waarbij ons kantoor niet is betrokken is helaas niet mogelijk. In voorkomende gevallen kan een restitueerbare borgsom gesteld worden, waarvan de hoogte afhankelijk is van het land van herkomst en persoonlijke situatie.

Meer weten?
Een oriënterend gesprek verplicht u tot niets maar kan zeer verhelderend zijn. Wij zijn er zeker van dat ook u voordeel zult hebben bij onze brede expertise. Wilt u meer weten over veilig en voordelig betalen via onze derdengeldenrekening Spanje? Neem even contact met ons op of bel ons, op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur, op +34 603 644 638. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.