Koopovereenkomsten kunnen worden beëindigd wanneer er sprake is van omstandigheden die het sluiten van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals overeenkomsten die zijn gesloten uit het oogpunt van fraude met schuldeisers of die betrekking hebben op lopende rechtszaken zonder de goedkeuring van alle bij de rechtszaak betrokken partijen. Daartoe kan de persoon die door de overeenkomst wordt benadeeld tot 4 jaar na het sluiten van de overeenkomst zich beroepen op dit recht.

Is bij u sprake van een conflict met betrekking tot het opzeggen van een koopovereenkomst, of heeft u andere vragen over vastgoedrecht in Spanje, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.