De ‘Nota Simple’ is een informatieve nota van het Spaans Vastgoedregister en bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot uw onroerend goed in Spanje. Het betreft een verklaring van de Griffier over de inhoud van het Vastgoedregister en heeft een puur informatieve waarde. De Nota Simple is dus geen rechtsgeldige uiting van de inhoud van het Vastgoedregister.

De Nota Simple bevat onder andere gegevens van uw onroerend goed, zoals ligging, beschrijving, de oppervlakte van bebouwing en perceel, afbakeningen en indien van toepassing het deelnamequotum in waartoe het behoort. Wanneer het in het Vastgoedregister is opgenomen, bevat de Nota Simple ook de kadastrale omschrijving. Als het onroerend goed belast is met hypotheek, beslag, fiscale heffing of fiscaal beslag, staat ook dit in de Nota Simple vermeldt.

Uw onroerend goed wordt geïdentificeerd met een unieke registratiecode en er wordt een registratienummer voor uw onroerend goed aan toegewezen. Met betrekking tot het onroerend goed toont de Nota Simple aan wie de eigenaar is, met achternaam en voornaam in geval dit om een natuurlijke persoon gaat. In geval van een rechtspersoon wordt de naam van de maatschappij weergegeven.

Als u onroerend goed gaat aankopen in Spanje, is het dus van belang dat u, voor u een koopovereenkomst aangaat, eerst de Nota Simple inziet. Bij Jan Nicolas Consultancy kunnen we een Nota Simple aanvragen als u gaat aankopen of een Nota Simple van uw huidige woning aanvragen als u al eigenaar bent maar zeker wil zijn dat uw woning goed is ingeschreven op uw naam en vrij is van lasten en heffingen.

Wilt u een Nota Simple aan laten vragen of heeft u vragen over vastgoedrecht in Spanje, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk..